Dla pracodawcy
FAQ
Twoje dane są jeszcze bardziej bezpieczne
Od zawsze dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dzięki RODO chronimy Cię jeszcze skuteczniej. Poznaj swoje prawa i dowiedz się więcej o RODO.
Nasza odpowiedzialność
Jesteśmy Administratorem danych osobowych, to my decydujemy o celach i sposobach ich przetwarzania. Administratorem tych danych mogą być także pracodawcy, których wspieramy w działaniach rekrutacyjnych. W momencie aplikacji na ofertę pracy, Administratorem Twoich danych staje się pracodawca.

Administrator danych

Kiwi Jobs Sp. z o.o., który przetwarza dane osobowe użytkowników aplikacji.
Pracodawca, który przetwarza dane osobowe potencjalnych kandydatów w procesie rekrutacji.

Za co odpowiada administrator?

Zapewnia, aby przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych było zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO, Ustawą o ochronie danych z 10 maja 2018, innymi przepisami w krajowym porządku prawnym, np. Kodeks Pracy).

Procesor danych

Kiwi Jobs Sp. z o.o., który przetwarza dane osobowe kandydatów (dla pracodawców, którzy są Administratorami danych osobowych).
Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane zlecenie Administratora danych.

Za co odpowiada procesor?

Zapewnia, aby przetwarzanie danych osobowych przez Procesora (inaczej podmiot przetwarzający) było zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (np. zgodnie z art. 28 RODO).
Faq Responsibility Processor
FAQ - tematy ogólne
FAQ - najczęstsze pytania i odpowiedzi dla użytkowników
FAQ - najczęstsze pytania i odpowiedzi dla klientów