Niewypłacone wynagrodzenie – co robić w takiej sytuacji?

Udostępnij

Twój pracodawca spóźnia się z wysłaniem Ci pensji na konto? A może w ogóle nie otrzymałeś za jakiś miesiąc wypłaty? Niewypłacone wynagrodzenie to poważne uchybienie po stronie Twojego szefa. W takiej nieprzyjemnej sytuacji możesz jednak dochodzić swoich praw poprzez zwrócenie się do odpowiednich instytucji.

Świadczenie pracy wiąże się z pobieraniem z tego tytułu pensji. Pracodawca jest zobowiązany do jej regularnego wypłacania we wspólnie zaakceptowanej kwocie. Czasami jednak dochodzi do pewnych opóźnień. W takiej sytuacji możesz ubiegać się o odsetki lub odszkodowanie z tytułu takiej sytuacji.

Niewypłacone wynagrodzenie – co mówią przepisy?

Zawarcie umowy o pracę nakłada wiele obowiązków nie tylko na Ciebie, lecz także na Twojego pracodawcę. Ty zgadzasz się m.in. na wykonywanie swoich zadań zawodowych pod kierownictwem szefa w wyznaczonym przez niego czasie i miejscu. On natomiast musi terminowo dostarczać Ci pensję. Zarówno regularność, jak i czas otrzymywania wynagrodzenia powinny być zapisane w regulaminie pracy. Innym rozwiązaniem jest umieszczenie takiej adnotacji w informacjach o warunkach zatrudnienia, które otrzymujesz w ciągu maksymalnie 7 dni od chwili zawarcia umowy. Czasami termin wypłacania pensji jest też od razu zapisywany w samej umowie o pracę.

Niewypłacone wynagrodzenie jest więc dużym błędem ze strony pracodawcy. Zgodnie z przepisami, takie zachowanie podlega karze. W przypadku opóźnień dotyczących dostarczenia pensji można także ubiegać się o dodatkowe pieniądze.

Brak wynagrodzenia za pracę – gdzie zgłosić taką sytuację?

Niewypłacone wynagrodzenie wywołuje w pracownikach wiele negatywnych emocji. Na początku postaraj się jednak opanować swoje niezadowolenie i po prostu porozmawiaj z pracodawcą. Być może to jedynie jednorazowe opóźnienie, które wynika z jakiegoś nieporozumienia lub chwilowych problemów. Kompetentny szef na pewno szybko postara się załatwić całą sprawę, a Ty otrzymasz swoją wypłatę. Jeśli jednak Twoja interwencja nie przynosi efektów, możesz zwrócić się do odpowiednich instytucji, które pomogą Ci w odzyskaniu pensji. Dostępne rozwiązania to:

  • złożenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP),
  • zwrócenie się o wypłacenie świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),
  • złożenie pozwu do sądu pracy.

Niewypłacone wynagrodzenie a skarga do PIP

Jeżeli widzisz, że nie ma szans na to, abyś otrzymał w końcu niewypłacone wynagrodzenie, zwróć się do Państwowej Inspekcji Pracy. Zadaniem tej placówki jest interweniowanie w przypadku takich kłopotliwych sytuacji. Po złożeniu stosownego dokumentu, instytucja ma 30 dni na jego rozpatrzenie i wszczęcie postępowania, które ma na celu skontrolować Twojego szefa. Jeśli zostanie stwierdzone złamanie przepisów, PIP zobowiąże go do wypłacenia zaległego wynagrodzenia. Oprócz tego, może nałożyć na pracodawcę karę grzywny. Jej wysokość to od 1000 do 3000 zł. Jeśli instytucja zdecyduje się na skierowanie wniosku do sądu o ukaranie Twojego przełożonego, grozi mu nie tylko grzywna w wysokości do 30.000 zł, ale również ograniczenie lub pozbawienie wolności w wymiarze do 2 lat.

Odzyskanie niewypłaconego wynagrodzenia dzięki FGŚP

Czasami pracodawca znajduje się w trudnej sytuacji, czego efektem jest niewypłacone wynagrodzenie. Jeśli jego firma ogłosiła upadłość, wciąż masz szansę na odzyskanie swoich pieniędzy. W takiej sytuacji może Ci pomóc Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z którego otrzymasz zaległą pensję. Mimo to, istnieją pewne ograniczenia w tym względzie. Możliwość odzyskania niewypłaconych wynagrodzeń dotyczy okresu:

  • maksymalnie 3 miesięcy przed momentem niewypłacalności pracodawcy,
  • 3 miesięcy, które poprzedzały ustanie umowy o pracę, o ile przypadały one w okresie maksymalnie 12 miesięcy poprzedzających chwilę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

Jak widzisz, prawo stoi więc po Twojej stronie. Jeśli z tytułu złej kondycji finansowej, firma ogłosi upadłość, wciąż możesz odzyskać trzy zaległe pensje.

Jak złożyć pozew do sądu pracy z związku z brakiem wynagrodzenia?

Ostatecznym sposobem na odzyskanie należnych Ci pieniędzy jest złożenie sprawy do sądu. Możesz zrobić to samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika.

Jeżeli ubiegasz się o zwrot kwoty poniżej 50.000 zł, nie musisz martwić się kosztami procesu w sądzie rejonowym. Po przekroczeniu tej granicy, płaci się 5% opłaty stosunkowej. Samo złożenie sprawy nie jest też trudne. W pozwie należy wymienić nazwę sądu, do którego jest on kierowany, wyznaczyć strony przyszłej rozprawy (podać swoje imię i nazwisko oraz dane pracodawcy) oraz określić swoje żądania.

Pamiętaj przy tym, że sprawa w sądzie jest ostatnim, możliwym rozwiązaniem. Najpierw zawsze porozmawiaj z pracodawcą, a dopiero gdy ignoruje on Twoje prośby o wypłacenie pensji pomyśl o zwróceniu się do zewnętrznych instytucji.

Niewypłacone wynagrodzenie: odsetki za zwłokę w wypłacie lub odszkodowanie

Wynagrodzenie niewypłacone w terminie może utrudnić Ci życie, np. wtedy, gdy na bieżąco musisz spłacać kredyt. Jeśli Twój pracodawca spóźnił się z dostarczeniem Ci pieniędzy, możesz domagać się od niego odsetek za zwłokę. Ich wysokość wynosi 13% w skali roku.

Oprócz tego, możesz żądać odszkodowania z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia. Aby je otrzymać, powinieneś spełnić odpowiednie warunki:

  • musisz wykazać szkodę, jaką poniosłeś w związku z niewypłaconym w terminie wynagrodzeniem,
  • to, że pracodawca nie wypłacił Ci pensji musi wynikać z przyczyn, za które jest on odpowiedzialny.

Oprócz tego, należy podkreślić wyraźny związek przyczynowy między niewypłaceniem wynagrodzenia a poniesioną szkodą. Dopiero wykazanie tych wszystkich kwestii jest podstawą do starania się o odszkodowanie.

Co istotne, niewypłacone wynagrodzenie może być  uznawane za ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy. W takiej sytuacji możesz od razu odejść z pracy poprzez rozwiązanie z nim umowy w trybie natychmiastowym. Otrzymasz wówczas odszkodowanie, którego wysokość odpowiada wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymywałbyś podczas okresu wypowiedzenia.

Podsumowując – w przypadku niewypłaconego wynagrodzenia zawsze możesz dochodzić swoich praw.  A jeśli chcesz pracować w miejscu, w którym zawsze otrzymasz pensję na czas, sprawdź najnowsze oferty na Kiwi Jobs! Wybierz jednego ze sprawdzonych pracodawców i aplikuj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top