Świadczenie urlopowe – komu przysługuje?

Udostępnij

Wybierasz się na wakacje? Pamiętaj, że w niektórych sytuacjach może przysługiwać Ci tzw. świadczenie urlopowe. Tego typu dodatek bywa stosowany w firmach, które nie utworzyły Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Sprawdź, kto i w jakich warunkach może dostać dodatkowe pieniądze.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę daje Ci wiele korzyści. Dzięki niemu, masz m.in. prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. W niektórych przypadkach może przysługiwać Ci także specjalne świadczenie zwane urlopowym. Takie rozwiązanie jest stosowane w mniejszych firmach. Aby móc z niego skorzystać, Twój wakacyjny wypoczynek musi być odpowiednio długi.

Świadczenie urlopowe – co to takiego?

Świadczenie urlopowe to termin wywodzący się z ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Według przepisów stanowi ono dodatkowe wynagrodzenie przysługujące osobom, których wakacyjny wypoczynek ma wymiar minimum 14 następujących po sobie dni kalendarzowych (czyli zazwyczaj 10 dni roboczych).

Świadczenie urlopowe stosuje się w firmach, które zatrudniają na umowę o pracę mniej niż 50 osób. W tego typu przedsiębiorstwach nie ma obowiązku tworzenia ZFŚS, z którego standardowo dofinansowuje się wypoczynek podwładnych. Świadczenie urlopowe stanowi więc alternatywę dla typowego dodatku do wynagrodzenia. Co ważne, jest ono zwolnione ze składek ZUS. 

Warto przy tym pamiętać, że świadczenie urlopowe można stosować także w przedsiębiorstwach, w których pracuje powyżej 50 pracowników i które zrezygnowały z prowadzenia ZFŚS. W takim przypadku jego wypłata podlega jednak pod przepisy zawarte w regulaminie wynagradzania. To istotna różnica, ponieważ dodatkowe pieniądze podlegają wówczas oskładkowaniu.  W związku z tym duże przedsiębiorstwa o wiele rzadziej decydują się na przyznawanie tego typu świadczenia.

Czy pracodawca musi wypłacić świadczenie urlopowe?

Jeżeli firma, w której pracujesz zrezygnowała z ZFŚS, możesz otrzymać świadczenie urlopowe. Wypłata takiego dodatku nie jest jednak obowiązkiem pracodawcy i zależy wyłącznie od jego dobrej woli. Jeżeli Twój szef nie skorzysta z takiej możliwości, powinien poinformować o tym zatrudniane przez siebie osoby. Informacja na ten temat musi zostać przekazana do wiadomości do 31 stycznia roku, w którym miałoby dojść do wypłaty świadczenia. 

Świadczenie urlopowe a dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS

Świadczenie urlopowe nie podlega finansowaniu z funduszu socjalnego, dlatego nie należy mylić go z innym dodatkowym wynagrodzeniem wypłacanym z ZFŚS. Firmy, które go posiadają oferują bowiem pracownikom tzw. wczasy pod gruszą.  Takie dofinansowanie wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych może zostać wypłacone zarówno przed, jak i po odbyciu urlopu. Co ważne, jego wysokość jest uwarunkowana kryterium socjalnym. Oznacza to, że kwota wczasów pod gruszą różni się w zależności od sytuacji życiowej, materialnej lub  rodzinnej danego pracownika. Takich ograniczeń nie ma w przypadku świadczenia urlopowego – zazwyczaj wylicza się je jedynie proporcjonalnie do etatu zatrudnionej osoby.

Świadczenie urlopowe – wysokość dodatku

Wysokość świadczenia urlopowego wyznacza sam pracodawca. Musi jednak przy tym wziąć pod uwagę obowiązujące go ograniczenia. Dotyczą one maksymalnej kwoty takiego dodatku, która nie może przekraczać sumy odpisu podstawowego na ZFŚS. W związku z tym świadczenie urlopowe nie powinno wynosić więcej niż:

  • 37,5% przeciętnej miesięcznej pensji w gospodarce narodowej z poprzedniego roku lub w drugim półroczu ubiegłego roku w przypadku pracy w normalnych warunkach,
  • 50% przeciętnej miesięcznej pensji w gospodarce narodowej w przypadku zatrudnienia w szczególnie ciężkich warunkach lub świadczenia pracy o szczególnym charakterze,
  • 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku pracowników młodocianych pobierających pierwszy rok nauki, 6% w drugim roku nauki oraz 7% w trzecim roku nauki.

Ostateczna maksymalna kwota świadczenia wyliczana jest na podstawie wymiaru czasu pracy konkretnej osoby.

Jeżeli Twój pracodawca zdecydował się, że w jego firmie będzie obowiązywał dodatek urlopowy, nie musisz składać wniosku o jego przyznanie. Szef sam powinien wypłacić Ci go przed rozpoczęciem Twoich 2-tygodniowych wakacji. Musi to zrobić najpóźniej do dnia poprzedzającego pierwszy dzień Twoich wczasów (w przeciwieństwie do dofinansowania wypoczynku z ZFŚS, które może zostać wypłacone również po urlopie) .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top