Praca na akord – jakie zasady obowiązują?

Udostępnij

Jesteś produktywną osobą i sprawnie idzie Ci wykonywanie obowiązków zawodowych? W niektórych przypadkach dobrym rozwiązaniem dla Ciebie może okazać się tzw. praca na akord. Ten typ współpracy wyróżnia się tym, że wynagrodzenie wypłacane jest za faktycznie zrealizowane zadania. Płaca akordowa ma jednak kilka rodzajów.

W środowisku zawodowym spotyka się różnorodne formy wynagradzania. Jedną z nich jest praca na akord. W jej przypadku to, ile zarobisz zależy od uzyskiwanych przez Ciebie wyników. Takie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Zanim więc zdecydujesz się na podjęcie współpracy z firmą na takich zasadach, warto abyś poznał charakterystykę akordowego systemu wynagradzania.

Co to jest praca na akord?

Wiele osób zastanawia się, czy praca na akord jest legalna w Polsce. Przepisy prawa jak najbardziej dopuszczają takie rozwiązanie. Możliwe jest ono zarówno w przypadku zawarcia umowy o pracę, jak i umowy zlecenia.

Praca na akord różni się od zwykłej współpracy z firmą pod względem wypłacanej pensji. W jej przypadku, nie dostaniesz wynagrodzenia za samo pojawienie się w miejscu zatrudnienia. Aby je otrzymać, musisz na nie zapracować. To, ile zarobisz zależy wyłącznie od Twojej produktywności i wydajność oraz stopnia wypracowania obowiązującej Cię normy. Tym samym kwota ta może być w każdym miesiącu inna.

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na pracę w systemie akordowym, pracodawca ma obowiązek przedstawić Ci konkretną stawkę akordową oraz normę pracy, która pokazuje, ile zadań powinieneś wykonać w trakcie konkretnej jednostki czasu (np. w ciągu godziny). Na tej podstawie zostanie wyliczone Twoje wynagrodzenie akordowe. Oblicza się je poprzez pomnożenie stawki akordowej przez liczbę wytworzonych przez Ciebie produktów lub usług. Wiele zależy jednak od reguł obowiązujących w danym przedsiębiorstwie. Istnieją bowiem dwa zasadnicze rodzaje akordów – od sztuki oraz na czas.

Kto najczęściej wykonuje pracę na akord?

Praca na akord jest stosowana zwłaszcza w kilku konkretnych branżach. Najczęściej spotkasz ją w przypadku stanowisk produkcyjnych i związanych z pracą na magazynie. W takich zawodach łatwo jest bowiem zmierzyć wydajność pracowników. W przypadku magazyniera, stawka akordowa może być liczona, np. od zapakowania jednej paczki. Od tego, ile ich zapakujesz w ciągu miesiąca zależy więc Twoje ostateczne wynagrodzenie.

Praca na akord często dotyczy też zajęć sezonowych, np. zatrudnienia przy zbiorze owoców lub warzyw. Na takiej podstawie rozlicza się też czasami m.in. monterów różnych urządzeń, budowlańców oraz krawcowe.

Praca na akord – rodzaje wynagrodzenia

Wynagrodzenie akordowe może mieć kilka rodzajów. Pod tym względem wyróżnia się:

  • akord prosty – za wykonanie konkretnej czynności (np. zapakowanie paczki, zebranie określonej liczby owoców czy uszycie ubrania) firma płaci zawsze taką samą stawkę;
  • akord progresywny – za zadania wykonane ponad wyznaczoną normę pracodawca płaci wyższą stawkę. Przykładowo, jeśli magazynier otrzymuje 70 gr za każdą zapakowaną paczkę, a jego norma pracy wynosi 25 zapakowanych paczek w ciągu godziny, za każdą nadprogramową paczkę dostanie on wyższą stawkę, np. 80 gr;
  • akord degresywny – stawka wynagrodzenia zmniejsza się po przekroczeniu założonej normy. Takie rozwiązanie stosowane jest wtedy, gdy firma nie może sobie pozwolić na zbyt dużą podaż produkowanych przez siebie produktów;
  • akord zryczałtowany – wysokość pensji ustalana jest odgórnie i dotyczy wykonania kompletu jakichś prac. Przykładowo, budowlaniec jest rozliczany za ukończenie całego projektu, a nie wszystkie poszczególne czynności zrealizowane w jego ramach;
  • akord z premią – wynagrodzenie przyznawane jest tak samo, jak w przypadku akordu prostego, jednak po przekroczeniu normy, pracodawca wypłaca pracownikowi dodatkową, jednorazową premię;
  • akord zespołowy – wysokość wynagrodzenia danej osoby uzależniona jest od wyników osiągniętych przez cały zespół pracowników, a nie jej indywidualnych osiągnięć.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest akord prosty. To, jaką opcję wybierze pracodawca podyktowane jest jednak potrzebami jego firmy.

Praca na akord a wynagrodzenie minimalne

Praca na akord przy podpisaniu umowy o pracę wciąż podlega odpowiednim przepisom. Oznacza to m.in., że obowiązuje Cię przestrzeganie zasad dotyczących wymiaru czasu pracy – najczęściej jest to 40 godzin w przeciętnie 5 dniowym  tygodniu pracy. Za wykonywanie obowiązków ponad tę normę możesz liczyć na dodatek za nadgodziny.

Ciekawie prezentuje się także zależność praca na akord a wynagrodzenie minimalne. Zasadniczo wykonując obowiązki w takim trybie rozliczania, Twoja pensja zależy wyłącznie od Twojego poziomu zaangażowania i wydajności. Jeśli jednak w danym miesiącu Twoja produktywność była zbyt niska, a co za tym idzie nie osiągnąłeś zarobków na poziomie minimalnego wynagrodzenia, pracodawca musi uzupełnić brakującą część. Pracując na akord zawsze musisz więc otrzymać minimum 2600 zł brutto (stan na 2020 rok). Podobna zasada dotycząca wyrównania obowiązuje w przypadku minimalnej stawki godzinowej na umowie zleceniu.

Praca na akord a urlop wypoczynkowy

Jeśli pracujesz w systemie akordowym i jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, masz pełne prawo do skorzystania urlopu wypoczynkowego. W zależności od stażu Twojego zatrudnienia wynosi on 20 lub 26 dni wolnych rocznie. Według przepisów, za czas przebywania na wakacjach przysługuje Ci 100% typowej pensji. Jak jednak wyliczyć ją w  przypadku pracy na akord? Wbrew pozorom jest to bardzo proste. W takiej sytuacji należy podzielić podstawę wynagrodzenia z trzech ostatnich miesięcy (bez uwzględniania wyrównania do płacy minimalnej i wynagrodzenia chorobowego) przez liczbę godzin, które przepracowałeś w tym czasie. Otrzymany wynik mnoży się przez liczbę godzin, podczas których wykonywałbyś swoje codzienne obowiązki, gdybyś nie był na urlopie. Co ważne, przy wyliczaniu wynagrodzenia za urlop przy pracy na akord należy wziąć pod uwagę przysługujące Ci premie regulaminowe.

Komu może spodobać się praca na akord?

Praca na akord ma swoje wady i zalety. Taki sposób otrzymywania wynagrodzenia może spodobać się doświadczonym i sumiennym pracownikom, którzy sprawnie wykonują powierzane im zadania. Dzięki niemu, mają oni szansę na uzyskanie wyższych zarobków niż w standardowym trybie. Z perspektywy początkujących pracowników, takie rozwiązanie może być z kolei nie do końca korzystne. Osoby, które dopiero wdrażają się w swoje obowiązki, potrzebują bowiem zazwyczaj więcej czasu na zaznajomienie się ze specyfiką swojej pracy. Uzyskanie dobrego wynagrodzenia nie jest jednak w ich przypadku niemożliwe. Wymaga jednak dużej samodyscypliny oraz odpowiedniej dawki motywacji i zaangażowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top