Praca w nocy – jakie reguły obowiązują?

Udostępnij

Twoje stanowisko wymaga od Ciebie wykonywania obowiązków zawodowych w porze nocnej? Przepisy prawa dokładnie definiują takie przypadki. Zgodnie z nimi, praca w nocy objęta jest odpowiednimi ograniczeniami. Za jej świadczenie przysługuje Ci także dodatkowe wynagrodzenie.

Większość pracowników wypełnia swoje zadania zawodowe w standardowych godzinach, np. między 8:00 a 16:00. Nieco inaczej prezentuje się ta kwestia m.in. w przypadku równoważnego systemu czasu pracy lub elastycznego grafiku. Wyjątkowo ciekawą sytuacją jest jednak praca w nocy. Wszystkie związane z nią zagadnienia są dokładnie opisane przez Kodeks pracy.

W jakich godzinach ma miejsce praca w nocy?

Praca w nocy odbywa się w konkretnych godzinach. Według przepisów prawa, za porę nocną uznaje się czas między 21:00 a 7:00. Co ważne, wykonywanie obowiązków zawodowych w tym okresie może wynosić maksymalnie 8 godzin. To po stronie pracodawcy leży wyznaczenie konkretnej pory nocnej – powinien zrobić to w regulaminie swojej firmy lub przekazać pracownikowi pisemną informację na ten temat.

Praca w nocy może więc obejmować dowolny układ godzin, pod warunkiem że odbywa się ona między 21:00 a 7:00 i trwa 8 kolejnych godzin. Jeżeli pracodawca go nie wyznaczy, za godziny nocne uważa się całe 10 godzin przypadające na określony przepisami okres.

Praca w nocy – kogo dotyczy takie rozwiązanie?

Odpowiednie regulacje wyznaczają też pracowników, których dotyczy praca w nocy. Według nich, są nimi osoby, których rozkład czasu pracy obejmuje przynajmniej 3 godziny wykonywania obowiązków zawodowych w nocy w trakcie trwania każdej doby. Oprócz tego, zalicza się do nich podwładnych, którzy pracują w porze nocnej przez więcej niż ¼ ogólnego czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.

W praktyce praca w nocy dotyczy przedstawicieli wielu branż. Wśród nich są m.in. ochroniarze, pracownicy produkcji, kierowcy, barmani, magazynierzy oraz osoby zatrudnione na stacjach benzynowych.

Kogo nie obejmuje praca w porze nocnej?

Przepisy Kodeksu pracy wyraźnie wyznaczają też, kto nie może wykonywać obowiązków zawodowych w porze nocnej. Zakazem są objęci przede wszystkim pracownicy młodociani (a więc osoby w wieku 15-18 lat) oraz kobiety w ciąży. Pracodawca nie ma prawa zlecać więc pracy w nocy tym grupom podwładnych.

Nieco inaczej wygląda sytuacja pracowników będących jednocześnie rodzicami, którzy opiekują się dzieckiem do 4. roku życia. W ich przypadku praca w nocy jest możliwa, jednak muszą oni wyrazić na nią zgodę na piśmie. W razie odmowy, nie grożą im z tego tytułu żadne nieprzyjemne konsekwencje.

Jeśli zaś chodzi o pracę w porze nocnej wykonywaną przez osoby z niepełnosprawnością, również może mieć ona miejsce. Warunkiem dopuszczenia takich pracowników do świadczenia obowiązków zawodowych w nocy jest uzyskanie przez nich odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Może je wydać zarówno lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne, jak i specjalista sprawujący opiekę nad danym niepełnosprawnym.

Praca w nocy – limity godzin

Co do zasady, przepisy prawa nie wyznaczają limitów pracy w porze nocnej. Oznacza to, że możesz wykonywać ją nawet przez 5 dni w każdym roboczym tygodniu. Wiele zależy od ustaleń z Twoim pracodawcą.

Istnieje jednak pewien wyjątek od tej reguły. Jeśli na co dzień wykonujesz obowiązki uznawane za zajęcia szczególnie niebezpieczne lub takie, które związane są  z koniecznością dużego wysiłku fizycznego lub umysłowego, Twoja praca w nocy może wynosić maksymalnie 8 godzin na dobę.

Pamiętaj przy tym, że to pracodawca tworzy listę prac szczególnie niebezpiecznych. Taki wykaz musi zostać przygotowany w porozumieniu ze związkiem zawodowym działającym w firmie lub przedstawicielami podwładnych zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Oprócz tego, konieczna jest opinia lekarza, który sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

8-godzinny limit pracy w nocy nie obowiązuje jednak w kilku przypadkach. Nie dotyczy on pracowników, którzy w imieniu przedsiębiorcy zarządzają firmą oraz podwładni, którzy pracują podczas usuwania awarii lub akcji ratowniczej.

Praca w porze nocnej – wynagrodzenie, które Ci przysługuje

Jeśli wykonujesz swoje obowiązki w godzinach między 21:00 a 7:00, oprócz standardowego wynagrodzenia za ten czas przysługuje Ci także specjalny dodatek, który otrzymasz za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej. Jego wysokość to 20% stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia ustalonego ustawowo na dany rok kalendarzowy. Dla przypomnienia, w 2020 roku pensja minimalna wynosi 2600 zł brutto. Aby ustalić konkretną wysokość dodatku, należy podzielić ją przez liczbę godzin pracy przypadających na dany miesiąc, a następnie pomnożyć otrzymaną wartość przez 20%.

Pamiętaj przy tym, że jest to minimalny dodatek za pracę w nocy, jaki możesz otrzymać. Pracodawca ma prawo zaproponować Ci także wyższą stawkę, jednak zależy to wyłącznie od jego dobrej woli. Co ważne, taki składnik wynagrodzenia dostaniesz bez względu na to, jak często pracujesz w nocy. Możesz więc wykonywać obowiązki w porze nocnej stale lub jedynie raz na jakiś czas.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top