Nagana w pracy – za co możesz ją dostać?

Udostępnij

Rozpoczynając pracę w danej firmie zobowiązujesz się do przestrzeganie obowiązujących w niej reguł. Wynikają one nie tylko z przepisów wewnątrzzakładowych, lecz również z samego Kodeksu pracy. Jeśli łamiesz obowiązujące normy, pracodawca ma prawo Cię zdyscyplinować. Jedną z dostępnych metod jest nagana w pracy.

Z podpisania umowy o pracę wynika dla Ciebie nie tylko szereg przywilejów, jak chociażby prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego czy zwolnienia lekarskiego. Musisz być również świadomy obowiązków, jakie nakłada na Ciebie ta forma współpracy. Zanim więc zdecydujesz się na ich złamanie lub niedotrzymanie, pomyśl o konsekwencjach, które Ci za to grożą.

Nagana w pracy – co to jest?

Według prawa, przewinienia i naruszenia obowiązków zawodowych mogą podlegać karze. Mówi o tym sam Kodeks pracy w rozdziale 6 „Odpowiedzialność porządkowa pracowników”. Wskazuje on wyraźnie, co pracodawca może zrobić w sytuacji, gdy złamiesz obowiązujące Cię zasady. Wśród tzw. kar porządkowych znajdują się:

  • upomnienie,
  • nagana w pracy,
  • kara pieniężna.

Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są upomnienie i nagana. Ten rodzaj dyscyplinowania pracowników jest stosowany w kilku sytuacjach.

Nagana w pracy –  za co grozi?

Upomnienie i naganę w pracy nakłada się na osoby, które wykazują się dużą niesubordynacją w miejscu zatrudnienia. Możesz je otrzymać wtedy, gdy:

  • nie przestrzegasz zasad BHP  lub przepisów przeciwpożarowych;
  • łamiesz zasady organizacji i porządku procesu pracy;
  • nie stosujesz się do przyjętego w Twojej firmie sposobu potwierdzania swojego przybycia i obecności w pracy;
  • nie usprawiedliwiasz swoich nieobecności według odgórnie przyjętych zasad.

W niektórych przypadkach oprócz upomnienia i nagany pracodawca może nałożyć na Ciebie karę pieniężną. Ma do tego prawo, gdy łamiesz przepisy BHP i przepisy przeciwpożarowe, opuszczasz pracę nie mając na to żadnego usprawiedliwienia lub przychodzisz do firmy w stanie nietrzeźwym (ewentualnie spożywasz alkohol podczas pracy).

Jeśli dopuścisz się jednego z wymienionych naruszeń, nagana w pracy zostanie Ci udzielona w ciągu 2 tygodni od chwili takiego zdarzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie ma Cię aktualnie w firmie – wówczas ustawowy czas 2 tygodni zaczyna być naliczany od momentu, w którym ponownie pojawisz się w przedsiębiorstwie. Co ważne, pracodawca musi przedstawić Ci naganę w formie pisemnej po uprzednim wysłuchaniu Twoich wyjaśnień. Jeśli dopuściłeś się złamania obowiązujących Cię przepisów, jednak Twój szef nie dowiedział się o tym w ciągu 3 miesięcy od tego zdarzenia, po upływie tego okresu nie może Cię już ukarać.

Nagana w pracy z wpisem do akt – jak długo będzie w Twoich dokumentach?

Jako że nagana w pracy musi zostać Ci przedstawiona w formie pisemnej, dokument ten dołączany jest również do Twoich akt osobowych. Z tego względu, często stosowanym określeniem jest „nagana z wpisem do akt”. Wiele osób zastanawia się jednak, jak długo pracodawca może ją przechowywać. Mimo że jest to środek dyscyplinujący, nie pozostanie on w Twoich papierach już na zawsze. Zgodnie z prawem, nagana w pracy „wygasa” (czyli zostaje uznana za niebyłą) po roku nienagannej pracy. Jeśli więc przez pełny rok kalendarzowy od danego zdarzenia będziesz odpowiednio wywiązywał się z przydzielanych Ci obowiązków, dokument zostanie bezpowrotnie usunięty z Twoich akt osobowych. Czasami może się to stać nawet wcześniej. W tym przypadku wiele zależy jednak od decyzji pracodawcy. Może on bowiem z własnej inicjatywy lub na prośbę zakładowego związku zawodowego uznać karę porządkową za niebyłą przed upływem ustawowo ustalonego terminu jej ważności.

Nagana w pracy – termin odwołania od decyzji pracodawcy

Nagana w pracy może zostać na Ciebie nałożona, jeśli w oczach pracodawcy nie dopełniłeś lub złamałeś jeden ze swoich obowiązków. Jeśli szef Ci ją wręczy, masz jednak prawo nie zgodzić się z jego decyzją. W takim przypadku możesz złożyć odwołanie. Powinieneś zrobić to w formie pisemnej w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia otrzymania kary.

Pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na Twoje odwołanie w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Jeśli tego nie zrobi, naganę w pracy uznaje się za niebyłą. Oznacza to, że prawnie kara nie zostaje na Ciebie nałożona.

Pamiętaj też, że w przypadku wystosowania odpowiedzi na Twój wniosek, pracodawca powinien należycie uargumentować swoją decyzję. W sytuacji, w której odrzuci on Twój sprzeciw, możesz dalej dochodzić swoich praw. Jeśli uważasz, że nagana jest bezpodstawna, masz prawo odwołać się do wymiaru sprawiedliwości, czyli założyć sprawę sądową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top