Nieobecność w pracy – co grozi za jej nieusprawiedliwienie?

Udostępnij

Zdarzyła Ci się nieobecność w pracy? Pamiętaj, że musisz ją usprawiedliwić. Stawianie się w firmie w określonych przez pracodawcę godzinach należy do Twoich podstawowych obowiązków pracowniczych, dlatego zawsze powinieneś odpowiednio wyjaśnić swoją absencję. W innym przypadku mogą grozić Ci nieprzyjemne konsekwencje.

Jeśli zawierasz umowę o pracę, zobowiązujesz się do wykonywania codziennych obowiązków zawodowych w wyznaczonym przez pracodawcę miejscu i czasie. Najczęściej oznacza to, że w dni pracujące musisz pojawić się w siedzibie przedsiębiorstwa. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku pracy zdalnej – wówczas możesz wypełniać swoje zadania, np. w domowym zaciszu. Takie rozwiązanie nie jest jednak powszechne i dotyczy jedynie wybranych branż. W standardowym trybie powinieneś więc zwrócić szczególną uwagę na kwestię, jaką jest nieobecność w pracy. Gdy nie pojawisz się w firmie i nie usprawiedliwisz tego faktu, może to zostać uznane za poważne uchybienie.

Nieobecność w pracy – jakie są Twoje obowiązki?

Kodeks pracy wyraźnie określa, jakie są Twoje podstawowe obowiązki jako pracownika. Zgodnie z art. 100 §2 ust. 1 tego aktu normatywnego, jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, Twoją główną powinnością jest przestrzeganie czasu pracy w takiej formie, w jakiej został on ustalony w Twoim przedsiębiorstwie. Oznacza to, że pracodawca oczekuje od Ciebie, że będziesz wykonywać swoje zadania służbowe w określonym przez niego miejscu i czasie.

W życiu pracowników zdarzają się jednak różne sytuacje, w związku z czym nie zawsze masz możliwość pojawienia się w miejscu swojego zatrudnienia. W takim przypadku musisz jednak wyjaśnić swoją nieobecność w pracy. Powinieneś to zrobić nawet, gdy nie było Cię w firmie tylko przez jeden dzień. Co istotne, musisz dochować odpowiedniego terminu dostarczenia takiego usprawiedliwienia. Zgodnie z prawem, należy przedstawić je pracodawcy najpóźniej drugiego dnia od momentu wystąpienia nieobecności. Jeśli jednak dane okoliczności uniemożliwiają Ci skontaktowanie się z szefem od razu, możesz wytłumaczyć się później.

Nieobecność w pracy – jak można ją usprawiedliwić?

Nieobecność w pracy może zostać usprawiedliwiona na kilka sposobów. Jeśli wcześniej planujesz dni wolne, powinieneś poprosić o urlop wypoczynkowy lub urlop bezpłatny. Nie możesz bowiem bez słowa po prostu nie pojawić się w firmie, ponieważ może to zostać uznane za porzucenie pracy.

W nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach możesz jednak wziąć tzw. urlop na żądanie. Zgodnie z przepisami masz prawo do 4 tego typu dni wolnych w ciągu roku. Pamiętaj, że taki urlop musisz zgłosić najpóźniej w dniu swojej nieobecności, jednak przed godziną, w której zazwyczaj rozpoczynasz pracę.

Usprawiedliwiona nieobecność w pracy ma miejsce również wtedy, gdy jesteś chory. Wyjaśnieniem Twojej absencji jest wówczas L4 wystawione przez lekarza. Podobnie jest w przypadku zwolnienia lekarskiego na dziecko lub konieczności opieki nad innym, chorym członkiem rodziny.

Istnieje także wiele innych sytuacji, które mogą uniemożliwić Ci dotarcie do przedsiębiorstwa. Wśród nich znajdują się m.in. wydarzenia losowe, tak jak wypadek w drodze do pracy. Innymi powodami, które usprawiedliwiają Twoją absencję są śmierć kogoś z Twojej rodziny, konieczność odpoczynku po podróży służbowej, która odbyła się w nocy lub wezwanie do sądu w celu złożenia zeznań w charakterze świadka.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy – konsekwencje

Jak widzisz, zawsze powinieneś wyjaśnić pracodawcy, dlaczego nie pojawiłeś się w firmie. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz musiał zmierzyć się z nieprzyjemnymi skutkami postępowania. Pamiętaj więc, że nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może mieć dla Ciebie przykre konsekwencje. W takiej sytuacji, pracodawca ma prawo wręczyć Ci zwolnienie dyscyplinarne. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może być bowiem uznana za ciężkie naruszenie Twoich podstawowych obowiązków pracowniczych. Wiele zależy jednak od konkretnych okoliczności. To Twój szef podejmuje ostateczną decyzję i sam stwierdza, czy Twoja absencja jest wystarczającym powodem do tego, by wręczyć Ci dyscyplinarkę. Może tak być np. wtedy, gdy  stała się ona powodem strat po stronie firmy. Przykładem takiej sytuacji jest utrata ważnego klienta lub przestój w przedsiębiorstwie, który naraża je na straty.

Czym jest nieobecność usprawiedliwiona niepłatna?

Co do zasady, jeśli Twoja nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona, otrzymasz za nią wynagrodzenie (lub jego część). Jest tak, np. w sytuacji urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie lub zwolnienia lekarskiego. Jednym z wyjątków od tej reguły jest urlop bezpłatny, o który musisz zawnioskować.

Wyjątkowo ciekawie prezentuje się jednak inna sytuacja, czyli tzw. nieobecność usprawiedliwiona niepłatna. Dochodzi do niej w ściśle określonych przypadkach. Można o niej mówić wtedy, gdy pracodawca z jakichś powodów nie może dopuścić Cię do wykonywania obowiązków zawodowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest, np. Twoja świadoma odmowa poddania się profilaktycznym badaniom lekarskim. Oprócz tego, nieobecność usprawiedliwiona niepłatna ma miejsce wtedy, gdy z własnej winy stracisz kwalifikacje, które są Ci potrzebna do wykonywania codziennej pracy lub gdy doprowadzisz do przestoju w wypełnianiu swoich zadań.

Formą nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej, która podlega odrębnym przepisom jest z kolei przebywanie na urlopie wychowawczym. Jeśli zdecydujesz się na dłuższą opiekę nad dzieckiem, mimo że Twoja absencja będzie usprawiedliwiona, nie będziesz miał prawa do pobierania wynagrodzenia w tym okresie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top