Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego – kiedy może do niego dojść?

Udostępnij

Słońce, odpoczynek, odcięcie się od problemów codzienności… Wreszcie wyjechałeś na wakacje! Nagle jednak otrzymujesz wiadomość od swojego szefa, który chce, abyś wrócił do pracy. Co robić w takim przypadku? Według prawa, odwołanie pracownika z urlopu jest jak najbardziej dopuszczalne, dlatego powinieneś podporządkować się decyzji przełożonego. Pamiętaj przy tym, że z taką sytuacją wiąże kilka ważnych zasad.

Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego to jeden z przywilejów, które przysługują osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. W zależności od długości Twojego stażu zatrudnienia, przy wykonywaniu obowiązków zawodowych  na pełny etat powinieneś otrzymać 20 lub 26 dni wolnych w ciągu roku. Mimo to, nawet gdy wyjedziesz już na wakacje, w pewnych okolicznościach Twój pracodawca może zażądać od Ciebie powrotu do firmy. Odwołanie pracownika z urlopu możliwe jest jednak tylko w konkretnych sytuacjach.

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego – kiedy pracodawca ma do tego prawo?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownicy mają prawo do corocznego płatnego i nieprzerwanego urlopu. Możesz go podzielić na kilka części, jednak w takiej sytuacji przynajmniej jedna z nich powinna trwać minimum 14 kolejnych dni. To czas, który powinieneś przeznaczyć na regenerację sił fizycznych i psychicznych oraz na nabranie nowej energii do działania.

Mimo to, przepisy wynikające z art. 147 Kodeksu pracy dopuszczają odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego. Pracodawca może zażądać od Ciebie wcześniejszego stawienia się w firmie wyłącznie w sytuacji, w której Twoja obecność w pracy jest niezbędna w związku z pojawieniem się pewnych okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili rozpoczynania przez Ciebie wakacji. W związku z tym, przełożony nie ma prawa odwoływać Cię z urlopu w celu wykonania pracy, którą zaplanował wcześniej.

Wśród okoliczności, które nie były znane w momencie, gdy zaczynałeś urlop, a które mogą być podstawą do odwołania z urlopu znajdują się m.in.:

  • powstanie nagłej awarii, do której usunięcia posiadasz odpowiednie kwalifikacje,
  • konieczność odbycia ważnej, nieplanowanej podróży służbowej,
  • przeprowadzanie niespodziewanej kontroli zewnętrznej, której celem jest sprawdzenie kwestii dotyczących prowadzonych przez Ciebie spraw,
  • konieczność poprawienia dokumentacji księgowej,
  • choroba pracownika, który Cię zastępuje,
  • wymóg klienta.

Co ważne, odwołanie z urlopu jest uzasadnione wyłącznie wtedy, gdy pracodawca nie może zastąpić Cię innym pracownikiem.

Pamiętaj przy tym, że jeśli stawisz się w firmie po odwołaniu Cię z urlopu, nie będziesz już podlegał ochronie przed wypowiedzeniem. Przełożony nie może jednak żądać od Ciebie powrotu z wakacji wyłącznie w celu zwolnienia Cię z pracy.

Jakie są procedury odwołania z urlopu?

Jeśli Twoja obecność w firmie jest konieczna, szef może odwołać Cię z urlopu. Przepisy nie określają jednak, w jakiej formie powinien to zrobić. Informację na ten temat może więc przekazać Ci, np. za pośrednictwem rozmowy telefonicznej albo wiadomości e-mail. Najważniejsze, aby wybrany sposób komunikacji był skuteczny, ponieważ musisz mieć możliwość zapoznania się z treścią odwołania z urlopu. Co ważne, pracodawca powinien wyznaczyć termin, w którym masz pojawić się w firmie. Określając tę datę, musi wziąć pod uwagę Twoje możliwości, czyli to, jak szybko będziesz w stanie wrócić z miejsca swojego wypoczynku.

Jeśli chodzi o dni wolne, których nie wykorzystałeś z powodu odwołania z urlopu, masz szansę skorzystać z nich w innym terminie. Konkretną datę kolejnych wakacji możesz ustalić z pracodawcą po powrocie do firmy.

Odwołanie pracownika z urlopu – odmowa. Jakie są jej konsekwencje?

Odwołanie z urlopu jest poleceniem służbowym. W związku z tym, powinieneś podporządkować się decyzji pracodawcy. Jest to jeden z Twoich podstawowych obowiązków. Jeśli sprzeciwisz się postanowieniu szefa, musisz liczyć się z możliwością nieprzyjemnych konsekwencji. W takiej sytuacji, przełożony może zastosować wobec Ciebie jedną z kar porządkowych i udzielić Ci, np. upomnienie lub naganę. Jeśli Twoja odmowa przerwania wakacji naraża firmę na straty, możesz otrzymać nawet zwolnienie dyscyplinarne.

Odwołanie pracownika a zwrot kosztów – na co możesz liczyć?

Odwołanie z urlopu to bardzo niekomfortowa sytuacja. Decyzja pracodawcy nie tylko przerwała Twój długo wyczekiwany odpoczynek, lecz także naraziła Cię na straty finansowe związane z organizacją wakacji. W tej drugiej kwestii prawo jednak jest po Twojej stronie. Jeśli przełożony nakaże Ci powrót do pracy, będzie zobowiązany do tego, by pokryć wszystkie koszty, które mają bezpośredni związek z odwołaniem Cię z urlopu. Co to oznacza w praktyce? Twój szef będzie musiał zwrócić Ci pieniądze, które wydałeś m.in. na wykupienie wycieczki, dokonanie różnych rezerwacji, opłacenie hotelu oraz dojazd do miejsca wypoczynku (np. bilety lotnicze, kolejowe lub koszty paliwa). Co istotne, pracodawca ma również obowiązek opłacenia wydatków związanych z kosztem podróży członków Twojej rodziny, którzy przebywają z Tobą na wakacjach. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy odwołanie Cię z urlopu uniemożliwia im kontynuowanie wycieczki.

Konieczność udowodnienia wysokości kosztów poniesionych w związku z urlopem leży po Twojej stronie. Możesz to zrobić, np. poprzez dostarczenie pracodawcy kopii biletów lub potwierdzenia przelewu.

Pamiętaj przy tym, że szef musi zwrócić Ci tylko bezpośrednie koszty związane z urlopem. Nie otrzymasz więc pieniędzy, np. za zakup przedmiotów, które nabyłeś w celu wykorzystania ich na wakacjach. Wśród nich znajdują się, np. namiot, sprzęt plażowy, śpiwór czy ubrania sportowe.

Kiedy odwołanie pracownika z urlopu wiąże się z wypłatą odszkodowania?

Odwołanie pracownika z urlopu nie zawsze odbywa się zgodnie z prawem. Jeśli po powrocie do firmy okaże się, że pracodawca bezpodstawnie zażądał od Ciebie stawienia się w pracy, masz możliwość domagać się od niego zadośćuczynienia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Gdy wygrasz taką sprawę, otrzymasz odszkodowanie, które pokryje nie tylko koszt wykupionych wakacji, lecz również korzyści, które utraciłeś na skutek utraty wypoczynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top