Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim – co musisz wiedzieć?

Udostępnij

Zachorowałeś? Koniecznie udaj się do przychodni – tam lekarz wyda Ci L4, dzięki któremu otrzymasz wynagrodzenie chorobowe za czas nieobecności w pracy. Przyznanych dni wolnych nie możesz jednak wykorzystać w dowolny sposób. Możliwa jest bowiem kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim, której celem jest sprawdzenie,  czy nie łamiesz obowiązujących Cię zasad.

Jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, od której odprowadzasz składkę chorobową, masz prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego. Przysługujące Ci wynagrodzenie wynosi wówczas 80% Twojej przeciętnej pensji. Pamiętaj przy tym, że L4 powinieneś przeznaczyć na odpowiednią regenerację, odpoczynek i powrót do pełni sił.  W sytuacji, w której kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim wykaże, że wykorzystałeś dni wolne niezgodnie z ich celem, poniesiesz konsekwencje swojego zachowania.

Co ma na celu kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim?

Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim ma na celu sprawdzenie, czy nie wykorzystujesz przyznanego Ci czasu wolnego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Jeśli jesteś na L4, przede wszystkim nie powinieneś wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Nie ma znaczenia ani jej rodzaj ani typ umowy, na podstawie którego ją świadczysz. W czasie zwolnienia lekarskiego zrezygnuj więc z pomysłu dodatkowego zarobku, ponieważ w razie kontroli możesz mieć z tego tytułu problemy.

Za wykorzystanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem uznaje się też wiele innych sytuacji. Niedopuszczalny jest, np. wyjazd na wakacje podczas L4. Tego czasu nie powinieneś też wykorzystywać na załatwianie różnego typu spraw (np. prywatnych lub urzędowych) poza miejscem zamieszkania. Wyjątkiem jest zwolnienie, które zawiera informację dotyczącą tego, że możesz wychodzić z domu (głównie L4 od psychiatry).

Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim – kto ją przeprowadza?

Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim wychodzi z inicjatywy pracodawcy. Twój szef może skontrolować Cię osobiście, o ile zatrudnia w swojej firmie minimum 20 osób, którym w razie potrzeby musi wypłacić zasiłek chorobowy. Może też wyznaczyć do tego inną osobę, np. jednego ze swoich podwładnych – w tym celu, musi udzielić mu stosownego upoważnienia na piśmie.

Często spotykanym rozwiązaniem jest też kontrola ZUS na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca może o nią zawnioskować w dowolnym momencie. W takim przypadku, możesz zostać sprawdzony nawet przez lekarza orzecznika. Jego zadaniem jest wówczas ustalenie, czy L4, które otrzymałeś, faktycznie było uzasadnione względami zdrowotnymi.

Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim – gdzie zostaniesz sprawdzony?

Udając się po L4 do lekarza, masz obowiązek poinformować go o swoim planowanym miejscu pobytu w czasie choroby. Musisz zrobić to wtedy, gdy adres ten jest inny od tego zapisanego w Twojej dokumentacji medycznej lub profilu informacyjnym. Jeżeli w trakcie zwolnienia lekarskiego zmienisz adres, musisz zgłosić to pracodawcy oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Możesz to zrobić nie później niż przed upłynięciem trzech dni od wystąpienia takiej zmiany. Pamiętaj bowiem, że kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim zawsze odbywa się w miejscu jego zamieszkania lub aktualnego pobytu.

Jakie są skutki nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego?

Jeżeli osoba, która przeprowadza kontrolę na zwolnieniu lekarskim nie zastanie Cię w domu, cała procedura musi zostać powtórzona. W takim przypadku jesteś także zobowiązany do wyjaśnienia swojej nieobecności. Pracodawca wyznaczy Ci termin, w którym musisz podać mu jej przyczyny, dlatego pamiętaj o jego dotrzymaniu. Usprawiedliwieniem takiej sytuacji może być, np. wizyta u lekarza lub w placówce rehabilitacyjnej.

Gdy jednak nie udzielisz odpowiedzi pracodawcy lub przekroczysz wyznaczony termin złożenia wyjaśnień, Twoja nieobecność może być podstawą do stwierdzenia, że wykorzystujesz zwolnienie lekarskie w niewłaściwy sposób. Podobnie będzie w sytuacji, gdy lekarz orzecznik zaobserwuje, że nie ma medycznych przesłanek do tego, abyś przebywał na L4.  Osoba kontrolująca sporządza wówczas specjalny protokół, w którym odnotowuje wszelkie przejawy złamania obowiązujących zasad. Jeśli nieprawidłowo wykorzystujesz zwolnienie lekarskie, grozi Ci za to utrata prawa do pobierania zasiłku chorobowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top