Skrócenie okresu wypowiedzenia – kiedy może do tego dojść?

Udostępnij

Długość okresu wypowiedzenia jest ściśle określona przez Kodeks pracy. Co do zasady, zarówno pracodawca, jak i pracownik muszą dotrzymywać przyjętych terminów. W niektórych sytuacjach możliwe jest jednak skrócenie okresu wypowiedzenia. Sprawdź, kiedy do niego dochodzi i jakie wiążą się z nim konsekwencje.

Zasady związane z zawarciem i rozwiązaniem umowy o pracę są uregulowane przez prawo. Odchodząc z dotychczasowego miejsca zatrudnienia musisz więc odbyć odpowiedni okres wypowiedzenia. Jego długość zależy od tego, ile czasu spędziłeś w danej firmie. Czasami jednak możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia. Może do niego dojść zarówno na mocy decyzji pracodawcy, jak i porozumienia przełożonego z pracownikiem.

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę – zasady

Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia odbywa się na podstawie decyzji pracodawcy. Szef firmy ma prawo zastosować takie rozwiązanie jedynie w określonym przypadku. Dotyczy to sytuacji, w której Twój okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, a więc gdy przepracowałeś w danym przedsiębiorstwie minimum 3 lata. Może wówczas dojść do skrócenia okresu wypowiedzenia  do 1 miesiąca. Jeśli tak się stanie, informacja na ten temat powinna znaleźć się w Twoim świadectwie pracy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, skrócenie okresu wypowiedzenia musi być jednak odpowiednio uargumentowane przez pracodawcę. Wśród dopuszczalnych przez prawo powodów znajdują się:

  • ogłoszenie upadłości firmy,
  • likwidacja przedsiębiorstwa,
  • inna przyczyna, która nie dotyczy pracownika, a więc leży po stronie pracodawcy (np. zlikwidowanie danego stanowiska pracy).

W celu skrócenia Twojego okres wypowiedzenia, pracodawca powinien złożyć stosowne oświadczenie – musi dołączyć je od razu do pisma rozwiązującego umowę o pracę. Pamiętaj, że gdy dojdzie do takiej sytuacji, masz prawo do otrzymania z jej tytułu odszkodowania.

Jakie odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia Ci przysługuje?

Skrócony okres wypowiedzenia obliguje Twojego pracodawcę do wypłacenia Ci pieniędzy nie tylko za okres jednomiesięcznego wypowiedzenia, lecz także za pozostałe 2 miesiące, w trakcie których nie wykonywałeś już obowiązków zawodowych. Takie odszkodowanie przysługuje Ci bez względu na to, czy w tym czasie zatrudniłeś się w nowej firmie czy nadal pozostajesz bezrobotny.  Jego wysokość ustalana jest na tych samych zasadach, które stosuje się przy wyliczaniu ekwiwalentu finansowego za urlop wypoczynkowy. Nie bierze się jednak wówczas pod uwagę współczynnika urlopowego.

Pamiętaj też, że okres, który przypada na skrócone wypowiedzenie wlicza się do stażu pracy, a nie do wymiaru urlopu wypoczynkowego.  Jeśli przez pozostałe 2 miesiące nie podjąłeś nowej pracy, czas ten wciąż jest traktowany jako element Twojego okresu zatrudnienia.

Co ważne, odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia jest opodatkowane, jednak nie trzeba od niego odprowadzać składek ZUS. Pracodawca powinien Ci je wypłacić najpóźniej ostatniego dnia pracy w jego firmie.

Czy jest możliwe skrócenie okresu wypowiedzenia na wniosek pracownika?

Jak widzisz, pracodawca w pewnych okolicznościach może skrócić Twój okres wypowiedzenia. Czy jednak również Ty możesz zainicjować takie rozwiązanie? Okazuje się, że jak najbardziej. Masz szansę zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy z nich to po prostu rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Taka propozycja może wyjść od Ciebie lub od Twojego przełożonego. Wystarczy wówczas, że ustalisz z szefem dogodny dla obu stron termin odejścia z firmy, a następnie zarówno Ty, jak i on podpiszecie stosowny dokument.

Innym rozwiązaniem jest wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia, który powinieneś przedstawić pracodawcy. Jeśli przełożony go podpisze, będziesz mógł wcześniej odejść z jego firmy. W takiej sytuacji ma bowiem miejsce tzw. porozumienie o skróceniu okresu wypowiedzenia. Pamiętaj przy tym, że stosowne pismo w tej kwestii możesz złożyć w dowolnym momencie trwania Twojego okresu wypowiedzenia.

Zarówno porozumienie o skróceniu okresu wypowiedzenia, jak i rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być korzystnym rozwiązaniem, jeśli chcesz szybciej zakończyć współpracę z daną firmą. Na ich podstawie nie możesz jednak domagać się wypłacenia Ci odszkodowania. Skrócony okres wypowiedzenia nie wlicza się także do Twojego stażu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top