Praca na emeryturze – jakie zasady obowiązują?

Udostępnij

Praca na emeryturze? Czemu nie!  Takie rozwiązanie jest chętnie wybierane przez wielu emerytów. Jeśli więc chcesz sobie dorobić do domowego budżetu, możesz bez przeszkód kontynuować wykonywanie obowiązków zawodowych. Sprawdź, jakie masz możliwości w tym względzie i na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę.

Świadczenia emerytalne w Polsce najczęściej nie są zbyt wysokie. W związku z tym osoby, które muszą zmierzyć się z takim stanem rzeczy, często decydują się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Praca na emeryturze pozwala im na osiąganie wyższych przychodów, a w niektórych przypadkach również na podwyższenie wysokości samego świadczenia. Oprócz tego, podjęcie się zajęcia zarobkowego sprawia, że emeryci wciąż czują się społecznie potrzebni.

Praca na emeryturze – jakie opcje mają emeryci?

Wiek emerytalny w Polsce wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Jego osiągnięcie nie oznacza jednak, że dana osoba musi automatycznie zaprzestać wykonywania obowiązków zawodowych. Praca na emeryturze jest jak najbardziej dopuszczalna. Pod tym względem masz do wyboru dwa rozwiązania:

  • zawieszenie pobierania emerytury i kontynuowanie świadczenia pracy;
  • przejście na emeryturę (czyli pobieranie świadczenia emerytalnego) przy jednoczesnym kontynuowaniu zatrudnienia.

W pierwszym przypadku, na Twoje dochody będzie się składać jedynie wynagrodzenie wynikające z zatrudnienia w danej firmie. W drugiej sytuacji będziesz zaś pobierać zarówno przysługującą Ci emeryturę, jak i pensję z danej pracy. Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz kontynuować zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy, musisz rozwiązać z nim umowę przynajmniej na jeden dzień. Następnie powinieneś dostarczyć do ZUS-u swoje świadectwo pracy i zostać wyrejestrowany z ubezpieczeń społecznych. Gdy zostanie ustalone Twoje prawo do wypłaty emerytury, możesz zatrudnić się ponownie.

Praca na emeryturze może podnieść wysokość Twojego świadczenia emerytalnego. Aby tak się stało, musisz podjąć ją na podstawie umowy, od której odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne (umowa o pracę lub umowa zlecenie). Po zakończeniu pracy, powinieneś zgłosić się z wnioskiem  o doliczenie Ci stażu z tytułu przepracowania kolejnego okresu. Możesz również wystąpić o ponowne przeliczenie podstawy wymiaru emerytury.

W jakich sytuacjach praca na emeryturze może być wykonywana bez ograniczeń?

Wiele osób, które chcą pracować i pobierać świadczenie zastanawia się, ile można dorobić na emeryturze. W przypadku osób, które przekroczyły wiek emerytalny, prawo nie stosuje ograniczeń. Takie rozwiązanie dotyczy także:

  • osób, które uzyskały prawo do emerytury częściowej,
  • pracowników posiadających prawo do pobierania renty inwalidy wojennego, przyznanej z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej przysługującej po tych inwalidach,
  • osób, którym przysługuje renta inwalidy wojskowego wynikająca ze służby wojskowej lub renta rodzinna po żołnierzu, który poniósł śmierć w związku z pełnieniem służby wojskowej.

W powyższych przypadkach, emerytura i pensja jednocześnie przysługują bez żadnych odgórnych limitów. Wysokość pobieranego wynagrodzenia nie może więc być podstawą do zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia emerytalnego.

Praca na emeryturze a limity zarobków – kogo dotyczą ograniczenia?

W niektórych sytuacjach praca na emeryturze i wynikające z niej zarobki mogą spowodować obniżenie wysokości świadczenia. Dotyczy to osób, które pobierają emeryturę, jednak nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (np. są na emeryturze pomostowej). Prawo wprowadza wówczas limity przychodów. Jeśli zatrudnienie w firmie przynosi Ci zarobki niższe niż 70%  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał, nie musisz obawiać się zmniejszenia wysokości wypłacanej Ci emerytury. Ograniczenia wprowadzane są, gdy:

  • uzyskany przez Ciebie przychód wynosi między 70 a 130% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału – wysokość emerytury jest wówczas zmniejszana proporcjonalnie;
  • Twój przychód kształtują się na poziomie powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia – następuje wówczas zawieszenie wypłaty emerytury.

Jeśli pobierasz emeryturę pomostową i chcesz kontynuować zatrudnienie, musisz więc sprawdzić, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie za poprzedni kwartał. Na tej podstawie będziesz mógł oszacować, czy mieścisz się w wyznaczonych limitach.

Praca na emeryturze – jak ją znaleźć?

Dorabianie na emeryturze przynosi nie tylko poprawę sytuacji finansowej. Wiele osób wskazuje, że dalsze wykonywanie obowiązków zawodowych sprawia, że czują się potrzebni.  Jak jednak dorobić do emerytury? Najłatwiejszym sposobem jest kontynuowanie zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy. Przełożeni często przystają na takie rozwiązanie, ponieważ może to być dla nich korzystne. Emerytowani pracownicy znają już specyfikę firmy i dobrze odnajdują się w codziennych obowiązkach. Zatrudniając ich, nie trzeba także odprowadzać składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dotyczy to kobiet, które skończyły 55 lat i mężczyzn po 60. roku życia).

Innym rozwiązaniem jest znalezienie nowego zatrudnienia. Praca na emeryturze czeka w różnych sektorach – wiele zależy od umiejętności i doświadczenia konkretnej osoby. Najłatwiej będzie Ci znaleźć zajęcie zarobkowe za pośrednictwem internetu. W związku z tym, sprawdź najnowsze oferty Kiwi Jobs. Wybierz ogłoszenie, które odpowiada Twoim predyspozycjom i aplikuj! Odpowiedź od pracodawcy otrzymasz już w 48 godzin. Pamiętaj też, że za pośrednictwem portalu możesz stworzyć estetyczny i profesjonalny życiorys zawodowy – pomoże Ci w tym kreator CV. Taki dokument aplikacyjny przyda Ci się również podczas poszukiwania pracy w innych serwisach internetowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top