Dwie umowy o pracę – o czym trzeba pamiętać?

Udostępnij

Szukasz dodatkowego zarobku, mimo że jesteś już zatrudniony? Istnieje wiele sposobów na dorobienie sobie do domowego budżetu, takich jak, np. podejmowanie się dorywczych zleceń lub kolejny etat. Czy jednak możesz mieć dwie umowy o pracę? Okazuje się, że jak najbardziej! Sprawdź, jakie wiążą się z tym zasady.

Dwie umowy o pracę nie są rzadkością. Prawo dopuszcza taką ewentualność, dlatego jeśli masz na to ochotę, możesz zdecydować się na dodatkowy etat. Pamiętaj jednak, że takie rozwiązanie wymaga dopełnienia odpowiednich formalności. Bez względu na to, czy podpisujesz dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy czy w dwóch różnych przedsiębiorstwach, musi się to odbyć w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Dwie umowy o pracę u różnych pracodawców – jakie są najważniejsze zasady i ograniczenia?

Zazwyczaj nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zawarł dwie umowy o pracę u różnych pracodawców. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły. Jeśli w jednej umowie znajduje się klauzula o zakazie konkurencji, może to ograniczyć Twoje możliwości. Nie powinieneś wówczas podejmować dodatkowego zatrudnienia, o ile może być ono podstawą do stwierdzenia złamania takiego zapisu. Wykonywanie obowiązków zawodowych w drugiej firmie z tej samej branży, które są działaniem na szkodę pierwszego pracodawcy może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami, np. koniecznością zapłacenia kary umownej.

Ograniczeniem innego typu są specjalne przepisy dotyczące wykonywania niektórych zawodów. Dobrym przykładem jest ustawa o czasie pracy kierowców, która określa, ile godzin dziennie można prowadzić dany pojazd. W takiej sytuacji, łączny czas pracy wynikający z dwóch umów nie może przekraczać wyznaczonych limitów. Gdy jest on wyższy – musisz zrezygnować z jednego zatrudnienia.

Jeśli jednak nie ma ku temu powyższych przeciwwskazań, bez problemu możesz zawrzeć dwie umowy o pracę. Pamiętaj przy tym, że o fakcie podjęcia dodatkowego zajęcia zarobkowego nie musisz informować pierwszego pracodawcy. W związku z tym, nie obowiązuje Cię konieczność przestrzegania odpowiednich zasad dotyczących dobowego i tygodniowego odpoczynku. Masz więc szansę pracować tyle czasu, na ile umówisz się z pracodawcami – możliwe jest nawet zatrudnienie na dwa pełne etaty. Sam możesz bowiem dowolnie dysponować swoim czasem wolnym. Jeśli chcesz przeznaczyć go na wykonywanie obowiązków zawodowych – masz do tego prawo. Lepiej jednak nie decyduj się na dwie umowy o pracę na pełny etat, ponieważ takie rozwiązanie może skutkować nie tylko spadkiem Twojej efektywności, lecz przede wszystkim dużym zmęczeniem fizycznym oraz psychicznym. To z kolei grozi pogorszeniem ogólnego stanu zdrowia oraz wypaleniem zawodowym.

Dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy – o czym trzeba pamiętać?

W sytuacji, w której zawierasz dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą, Twój przełożony musi bezwzględnie przestrzegać kilku istotnych zasad. Najważniejsza jest kwestia czasu pracy. Zgodnie z regulacjami wynikającymi z Kodeksu pracy, każdy pracownik musi mieć zapewniony odpowiedni wymiar odpoczynku. Według przepisów jest to średnio 11 godzin czasu wolnego w trakcie doby oraz 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w trakcie danego tygodnia. Twój szef nie może więc zatrudnić Cię na dwa pełne etaty, ponieważ takie działanie byłoby pogwałceniem zasad obowiązującego prawa. Dopuszczalnym rozwiązaniem są jednak, np.  dwie umowy na pół etatu u jednego pracodawcy.

Po co jednak podpisywać dwie umowy z jednym przedsiębiorcą? Takie działanie ma zastosowanie, np. wtedy, gdy pracujesz dla jednej firmy, jednak obejmujesz w niej dwie odrębne posady. Aby móc podpisać dwa oddzielne dokumenty, Twój zakres obowiązków na każdym ze stanowisk musi się więc od siebie różnić.

Dwie umowy o pracę a ZUS i inne formalności

Jeśli masz dwie umowy o pracę, od każdej z nich konieczne jest odprowadzanie odpowiednich składek. Dokumenty, które podpisujesz z tym samym lub z innym pracodawcą zobowiązują więc do opłacania ZUS-u. Co istotne, rozliczeń dokonuje się oddzielnie.

Zarówno w przypadku dwóch umów u różnych przedsiębiorców, jak i tego samego pracodawcy, wszystkie kwestie związane z dokumentami oraz wynikającymi z nich prawami i obowiązkami rozpatrywane są osobno. Oznacza to, że każdorazowo musisz zostać poinformowany m.in. o obowiązującej Cię normie czasu pracy, terminie wypłaty wynagrodzenia, wymiarze urlopów oraz  ewentualnym ryzyku zawodowym. Dotyczy to także długości okresu wypowiedzenia – pamiętaj bowiem, że stosunki pracy zawsze są rozwiązywane oddzielnie. Oprócz tego, w ramach każdej z umów musisz odbyć osobne szkolenie BHP oraz badania lekarskie.

Pamiętaj też, że pracując na podstawie dwóch umów z tytułu każdej z nich przysługują Ci oddzielne uprawnienia i przywileje. Dotyczy to m.in. prawa do otrzymywania różnego typu urlopów, premii, dodatków, odpraw pracowniczych czy zasiłków.

Podsumowując – kwestie dotyczące dwóch umów o pracę są uregulowane przez odpowiednie przepisy. Jeśli więc chcesz podjąć dodatkowe zatrudnienie, najlepiej zrób to u jednego ze sprawdzonych pracodawców. W tym celu sprawdź najnowsze oferty Kiwi Jobs. Wybierz ogłoszenie, które najbardziej Ci odpowiada i aplikuj!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top