Aneks do umowy o pracę – kiedy się go stosuje?

Udostępnij

Rozpoczynając zatrudnienie zgadzasz się na warunki zaproponowane przez pracodawcę – w tym celu podpisujesz stosowną umowę. Co jednak, jeśli z biegiem czasu Ty lub Twój szef chcecie je zmienić?  Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak się stało. Konieczny jest jednak aneks do umowy o pracę.

Umowa o pracę to ważny dokument, w którym znajduje się wiele kluczowych kwestii dotyczących Twojego zatrudnienia. Gdy ją podpiszesz, zgadzasz się na zaproponowane przez pracodawcę warunki związane z wysokością wynagrodzenia, rodzajem umowy oraz wymiarem wykonywania obowiązków służbowych. Zapisane ustalenia nie muszą być jednak stałe – można je zmodyfikować zarówno na Twoją korzyść, jak i niekorzyść. W obu przypadkach służy do tego aneks do umowy o pracę, który pozwala na zmianę pierwotnych zasad zatrudnienia.

Aneks do umowy o pracę – co to jest?

Aneks do umowy o pracę to inaczej porozumienie zmieniające. Tego typu dokument modyfikuje ustalenia zapisane w umowie o pracę, którą na początku zatrudnienia podpisałeś z pracodawcą. Dzięki niemu, można zmienić praktycznie wszystkie postanowienia wynikające z takiego kontraktu. Co ważne, powinno do tego dojść na podstawie zgodnego porozumienia stron. Oznacza to, że aneks do umowy o pracę musi zostać podpisany nie tylko przez pracodawcę, lecz także przez Ciebie.

Aneks do umowy o pracę można sporządzić w dowolnym momencie. Co istotne, pracodawca ma prawo dostarczyć go również pracownikom podlegającym szczególnej ochronie. Wśród nich znajdują się m.in. kobiety w ciąży, podwładni w wieku przedemerytalnym oraz osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wypoczynkowym.

Pamiętaj też, że inicjatywa stworzenia aneksu do umowy o pracę może wyjść zarówno od pracodawcy, jak i od Ciebie. Aby jego postanowienia weszły w życie konieczna jest jednak zgoda obu stron.

Kiedy stosuje się aneks do umowy o pracę?

Aneks do umowy o pracę może zmienić przyjęte wcześniej warunki pracy i płacy. Tego typu dokument podpisywany jest w różnych sytuacjach. Wśród nich, najczęściej znajdują się:

  • zmiana dotychczasowego wynagrodzenia – zazwyczaj dotyczy otrzymania podwyżki, choć może też wynikać z obniżenia pensji. Pamiętaj przy tym, że aneks do umowy o pracę nie może ustalić pensji niższej od najniższej krajowej.
  • zmiana pełnionego stanowiska – związana z awansem, przeniesieniem do innego działu, przejęciem nowych obowiązków lub degradacją na niższą pozycję;
  • modyfikacja wymiaru czasu pracy –  może dotyczyć zarówno jego zwiększenia, jak i zmniejszenia.

Jak widać, we wszystkich powyższych przypadkach nie trzeba sporządzać nowej umowy – wystarczy przygotować korektę wcześniejszych postanowień. Nawet jeśli proponowane modyfikacje będą z Twojej perspektywy korzystne, pracodawca i tak musi uzyskać Twoją zgodę na ich wprowadzenie. Pamiętaj więc, że zawsze możesz odmówić podpisania dokument. Jeśli odrzucisz aneks do umowy o pracę, nadal będą Cię obowiązywać  ustalenia wynikające z treści pierwotnej umowy.

Aneks do umowy o pracę – zmiana wynagrodzenia minimalnego

Ciekawie prezentuje się relacja aneks do umowy o pracę a zmiana wynagrodzenia minimalnego. Wysokość tego typu płacy jest odgórnie ustalana przez rozporządzenie Rady Ministrów i podlega corocznym modyfikacjom. Jeśli więc pracodawca wypłaca Ci pensję minimalną, na początku każdego roku Twoje wynagrodzenie ulega podwyższeniu. Czy konieczne jest wówczas przygotowanie aneksu do umowy o pracę? Wszystko zależy od tego, jaki zapis w tej kwestii znajduje się w pierwotnej umowie. W sytuacji, w której pracodawca umieścił w niej konkretną kwotę, którą co miesiąc Ci wypłaca – powinien sporządzić odpowiedni dokument modyfikujący wysokość Twojej pensji. Jeśli jednak zdecydował się na zapis informujący o tym, że przysługuje Ci minimalne wynagrodzenie za pracę, jednak bez podawania jego wysokości – aneks jest zbędny. Wystarczy wówczas, aby szef poinformował Cię o takiej zmianie ustnie.

Aneks do umowy o pracę: wzór dokumentu

Aneks do umowy o pracę zawsze musi zostać sporządzony na piśmie. Jeżeli tak się nie stanie, zmiany zostaną wprowadzone niezgodnie z prawem. W tego typu dokumencie powinno znaleźć się kilka najważniejszych elementów. Są to:

  • data i miejsce sporządzenia aneksu oraz jego oznaczenie,
  • tytuł pisma (np. „Aneks do umowy o pracę”),
  • wskazanie umowy, do której wprowadzany jest aneks (wraz z podaniem jej daty),
  • wyznaczenie stron umowy (czyli podanie danych Twoich i Twojego pracodawcy),
  • opis warunków umowy o pracę, które mają ulec zmianie – określenie, jakie elementy zostają zmodyfikowane oraz jak mają wyglądać po korekcie,
  • informacja o tym, że inne warunki wynikające z umowy nie ulegają zmianie,
  • miejsce na podpisy obu stron.

Jedynie tak przygotowany dokument (i podpisany zarówno przez Ciebie, jak i przez pracodawcę) stanowi podstawę do wprowadzenia proponowanych zmian w życie.

Skorygowane warunki zatrudnienia uprawomocniają się w chwili podpisania aneksu do umowy. Alternatywą dla takiej sytuacji jest ustalenie w dokumencie konkretnego dnia (w przyszłości), od którego zaczną obowiązywać zmiany.

Jak widzisz, aneks do umowy o pracę jest jedną z wielu formalności, których musi dopełnić pracodawca. Choć najczęściej wprowadza się go po to, by poprawić Twoje warunki zatrudnienia, czasami możesz spotkać się z sytuacją odwrotną. Jeśli Twój szef proponuje Ci niekorzystne zmiany, nie musisz się na nie zgodzić. Niestety, w takiej sytuacji możesz otrzymać inny dokument, czyli tzw. wypowiedzenie zmieniające. Jeśli go nie przyjmiesz, będzie się to wiązało z zakończeniem współpracy. Dlatego jeśli jesteś w takiej sytuacji, być może czas na zmianę zatrudnienia. Sprawdź najnowsze oferty w Kiwi Jobs, znajdź ogłoszenie dostosowane do swoich potrzeb i aplikuj!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top