Koronawirus a praca – o czym powinieneś wiedzieć?

Udostępnij

Koronawirus – ta nazwa od pewnego czasu jest na ustach całego świata. Szybkie rozprzestrzenianie się nowego wirusa, wywołującego chorobę COVID-19, wymagało wprowadzenia przez polski rząd odpowiednich środków bezpieczeństwa. Sprawdź, jakie zalecenia i rozporządzenia wydano w kwestii zakładów pracy.

Koronawirus w Polsce doprowadził do wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie całego kraju. W związku z tym, konieczne jest podporządkowanie się określonym przez państwo regułom. Najważniejsze wydaje się odpowiednie dbanie o higienę i ograniczenie wychodzenia z domu. Co jednak z pracą? W tym przypadku, rząd również wydał konkretne rekomendacje.

Koronawirus – co to jest i jakie daje objawy?

Suchy kaszel, gorączka, trudności z oddychaniem… Takich symptomów nigdy nie należy ignorować! Teraz jest to wyjątkowo istotne, ponieważ właśnie w ten sposób wyglądają powszechne objawy koronawirusa. Pod tą nazwą ukrywa się SARS CoV-2, czyli nowy wirus, wywołujący chorobę zakaźną COVID-19. Jego transmisja przebiega drogą kropelkową. Jeżeli zaobserwowałeś u siebie niepokojące symptomy, a także przebywałeś w regionie występowania koronawirusa, miałeś kontakt z zarażoną nim osobą albo pracowałeś lub odwiedzałeś jednostkę opieki zdrowotnej, w której leczeni byli pacjenci z SARS CoV-2, powinieneś podjąć odpowiednie kroki. W pierwszej kolejności skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a następnie zgłoś się do najbliższego oddziału zakaźnego.

Jeżeli mogłeś mieć styczność z osobą zarażoną koronawirusem, jednak nie masz żadnych objawów choroby, mimo wszystko powinieneś poddać się 14 dniowej kwarantannie i prowadzić podczas niej samoobserwację. Gdy w takiej sytuacji lekarz zdecyduje, że musisz zostać w domu, za czas nieobecności w pracy otrzymasz standardowe wynagrodzenie chorobowe. Jego wysokość to 80% wynagrodzenia.

Koronawirus w miejscu pracy – o jakich zasadach powinieneś pamiętać?

Jeśli charakter Twojej pracy sprawia, że musisz pojawić się w przedsiębiorstwie, powinieneś zwrócić uwagę na to, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko zarażenia się wirusem. W związku z tym, podczas rozmów ze współpracownikami lub klientami firmy zachowaj 1-1,5 metra odległości od swojego rozmówcy. Pamiętaj też o regularnym myciu rąk. Rób to dokładnie przez około 30 sekund, wykorzystując do tego celu wodę i mydło. Możesz też dezynfekować dłonie przy pomocy środków na bazie minimum 60% alkoholu.

Podczas wykonywania pracy, postaraj się nie dotykać i nie pocierać dłońmi twarzy, a zwłaszcza okolic oczu, ust i nosa. Zadbaj też o przestrzeganie odpowiedniej higieny oddychania, kaszlu i kichania. Jeżeli kichasz lub kaszlesz, zasłoń się zgiętym łokciem (nie dłonią!). Możesz też do tego wykorzystać jednorazową chusteczkę. Pamiętaj jednak, aby po wytarciu ust lub nos od razu wyrzucić ją do zamkniętego kosza i jak najszybciej starannie umyć ręce.

Jeżeli widzisz, że ktoś z Twoich współpracowników nie przestrzega zasad higieny, a do tego kaszle lub kicha w Twoim kierunku – nie obawiaj się zwrócić mu uwagi! Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, dlatego ignorowanie takich zaleceń może stanowić zagrożenie dla wszystkich wokół.

W sytuacji, w której pracujesz w sklepie, postaraj się zachęcać klientów do dokonywania transakcji bezgotówkowych. Płacenie kartą może być w tej sytuacji bezpieczniejsze od stosowania gotówki.

Jeśli chcesz zminimalizować swoje szanse na zachorowanie, zadbaj też o ogólny stan zdrowia i swoją odporność. Wysypiaj się, zachowaj odpowiednią aktywność fizyczną i zdrowo się odżywiaj. Postaraj się też nie denerwować, ponieważ stres ma zły wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego.

Koronawirus – zalecenia dla zakładów pracy

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym wydało też rekomendacje dla pracodawców w związku z ryzykiem zarażenia się koronawirusem. Zgodnie z nimi, przedsiębiorcy powinni:

 • promować częste mycie rąk wśród podwładnych;
 • zadbać o zapewnienie pracownikom, kontrahentom i klientom dostępu do miejsca, w którym będą mogli umyć ręce;
 • umieścić w widocznych miejscach w przedsiębiorstwie dozowniki wypełnione płynem odkażającym i regularnie je uzupełniać;
 • zapewnić podwładnym dostęp do informacji o tym, jak należy prawidłowo i dokładnie myć ręce (np. wywiesić w widocznym miejscu grafikę ze schematem poprawnego mycia rąk);
 • rozpowszechniać wśród pracowników informacje dotyczące przepisów BHP;
 • zagwarantować zatrudnionym osobom czystość w miejscu pracy. Pod tym względem istotne jest regularne dezynfekowanie wodą z detergentem lub środkiem dezynfekującym różnego typu powierzchni, z którymi stykają się pracownicy, m.in. blatów, stołów, biurek, lad, klamek od drzwi, włączników światła, poręczy, telefonów i klawiatur komputerowych. Oprócz tego, należy zadbać o czystość przestrzeni wspólnych, np. toalet czy kuchni pracowniczych;
 • jak najbardziej ograniczyć wysyłanie podwładnych w delegacje i podróże służbowe.

W obliczu koronawirusa, firmy są także zachęcane do wprowadzenia pracy zdalnej. Dotyczy to przedsiębiorstw, w których możliwe jest wykonywanie obowiązków w tym trybie.

Koronawirus a możliwość pracy zdalnej

Chcąc zmniejszyć ryzyko roznoszenia się koronawirusa, pracodawca może zalecić Ci pracę zdalną, czyli wykonywanie obowiązków na jego polecenie poza Twoim miejscem zatrudnienia. Tego typu rozwiązanie dotyczy, np. pracowników biurowych. Pamiętaj jednak, że nie jest to to samo co telepraca, która oznacza regularne wykonywanie pracy poza przedsiębiorstwem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Praca zdalna jest jedynie wyjściem tymczasowym. Jej wykonywanie może odbywać się nawet bez wspominanych sposobów komunikacji.

Propozycja pracy zdalnej musi wyjść ze strony pracodawcy – może on przekazać takie polecenie zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Ty sam również możesz o to zawnioskować, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Twojego przełożonego. Jeżeli jednak szef zaleci Ci wykonywanie obowiązków zawodowych w domu, nie możesz mu odmówić. W innym przypadku grozi Ci kara porządkowa z tytułu odrzucenia polecenia wydanego przez pracodawcę. Dlatego jeśli masz szansę pracować zdalnie, zgódź się na to. Nie chodzi tu wyłącznie o Twoją ewentualną odpowiedzialność względem przełożonego. Koronawirus wciąż się rozprzestrzenia, dlatego pozostanie w domu jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Jeżeli jednak nie masz możliwości świadczenia pracy zdalnej w swoim miejscu zamieszkania, poinformuj o tym szefa – powinien on wyznaczyć Ci inne miejsce jej wykonywania. Pamiętaj także, że pracodawca w każdej sytuacji ma obowiązek zapewnić Ci sprzęt niezbędny do wykonywania zadań służbowych w domu.

Czas pełnienia obowiązków w trybie zdalnym w dużej mierze zależy od decyzji pracodawcy. Wpływ na nią ma ciągle zmieniająca się sytuacja. Pamiętaj jednak, że art. 3 specustawy, który mówi o pracy zdalnej, traci moc po upływie 180 dni. Na tej podstawie można wnioskować, że praca z domu nie powinna być dłuższa niż ten okres.

Koronawirus – co ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem?

Jeżeli jesteś pracującym rodzicem, możesz liczyć na odpowiednie świadczenia z ZUS-u. W sytuacji, w której sprawujesz opiekę nad podopiecznym, który w związku z koronawirusem został objęty kwarantanną lub izolacją na mocy decyzji wydanej przez powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego –  uzyskasz prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego. Jeżeli natomiast Twoje dziecko lub inny członek rodziny jest chory, a Ty otrzymałeś stosowne zaświadczenie lekarskie – prawo do zasiłku opiekuńczego będzie Ci przysługiwać na zasadach ogólnych.

Zgodnie z postanowieniem rządu, 11 marca 2020 roku na okres 2 tygodni zostały zamknięte szkoły, żłobki i przedszkola. Co w sytuacji, w której nie masz z kim zostawić dziecka? Na mocy tzw. specustawy,  będzie Ci przysługiwało prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, którego czas trwania nie jest wliczany do standardowego, rocznego limitu 60 dni pobierania świadczenia. Otrzymasz go jednak wyłącznie wtedy, gdy sprawujesz opiekę nad dzieckiem poniżej 8. roku życia i jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym.

Kwestia ponownego otwarcia szkół po upływie 14 dni aktualnie stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli czas zamknięcia placówek oświatowych się wydłuży, przedłużeniu ma także ulec możliwość otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Jak prezentuje się kwestia wynagrodzeń w sytuacji epidemii koronawirusa?

Koronawirus sprawił, że niektóre firmy nie mogą normalnie funkcjonować. Co jednak z pensjami dla pracowników? Wiele zależy od konkretnej sytuacji:

 • jeśli zostałeś zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, zachowujesz prawo do pobierania wynagrodzenia;
 • w sytuacji, w której zostałeś odsunięty od pracy, ponieważ wystąpiło zdarzenie, które wskazuje na zmianę Twojego stanu zdrowia, wciąż możesz pobierać pensję.

Warto nieco bliżej przyjrzeć się sytuacji, w której jesteś gotowy do wykonywania obowiązków zawodowych, jednak nie możesz się ich podjąć z przyczyn dotyczących pracodawcy, a szef nie może zaproponować Ci pracy zdalnej. Choć koronawirus nie jest winą Twojego przełożonego, konieczność przeciwdziałania COVID-19 uznawana jest za przyczynę leżącą po jego stronie. Według przepisów wynikających z Kodeksu pracy, otrzymasz wówczas:

 • pełne wynagrodzenie, jeżeli masz określoną godzinową lub miesięczną stawkę wynagrodzenia, która wynika z osobistego zaszeregowania;
 • 60 % pensji, jeżeli nie masz określonej godzinowej lub miesięcznej stawki, która wynika z osobistego zaszeregowania (dotyczy to głównie pracowników, którzy dostają wynagrodzenie prowizyjne lub akordowe).

W obu sytuacjach wynagrodzenie za czas przestoju nie może być niższe niż wyznaczona przez przepisy kwota płacy minimalnej (2600 zł brutto). Musisz mieć jednak świadomość, że pensję otrzymasz tylko wtedy, gdy zawarłeś umowę o pracę.

Jeśli pracujesz na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, o dzieło) lub jesteś samozatrudniony, w sytuacji przestoju w pracy możesz liczyć na wsparcie ze strony państwa. 18 marca 2020 roku ogłoszono pakiet pomocowy. Zgodnie z jego postanowieniami, po spełnieniu odpowiednich warunków, możesz otrzymać środki finansowe w wysokości 80% płacy minimalnej.

Koronawirus a wynagrodzenie chorobowe

W perspektywie epidemii koronawirusa, warto także, abyś przypomniał sobie kwestie związane z wynagrodzeniem i zasiłkiem chorobowym. Zgodnie z przepisami:

 • gdy zachorujesz i dostaniesz zwolnienie lekarskie – otrzymasz wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek w wysokości 80% swojej pensji (przez 33 dni świadczenie wypłaca pracodawca, a następnie ZUS). Uwaga! Jeśli jesteś chory, obecnie możesz zdobyć L4 poprzez konsultację telefoniczną z lekarzem;
 • w momencie, w którym dobrowolnie powstrzymasz się od pracy i nie będzie to podyktowane zwolnieniem lekarskim ani decyzją inspektora sanitarnego, nie otrzymasz prawa do pobierania świadczeń w przypadku choroby.

Pamiętaj przy tym, że powyższe regulacje dotyczą Cię wyłącznie wtedy, gdy jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym. Dotyczy to każdej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenia, konieczne jest dobrowolne zgłoszenie się do ubezpieczenia.

Jak widzisz, koronawirus w znaczący sposób wpływa na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Nasz artykuł przedstawia dane na 19.03.2020 roku. Sytuacja jednak dynamicznie się zmienia, dlatego jeśli chcesz  pozostać na bieżąco, co jakiś czas sprawdzaj najnowsze rozporządzenia, np. na stronie www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top