Zwolnienie lekarskie – jakie są zasady jego przyznawania?

Udostępnij

Zachorowałeś? Jeśli chcesz szybko powrócić do pełni sił, udaj się do lekarza po zwolnienie lekarskie. Pamiętaj przy tym, że jeśli jesteś ubezpieczony, za cały czas nieobecności w firmie otrzymasz wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. Jego wysokość zależy od przyczyny niezdolności do pracy.

Zwolnienie lekarskie pozwala Ci na rekonwalescencję w domowym zaciszu. Oznacza to, że w czasie, na który zostało ono wystawione, nie musisz pojawiać się w swojej firmie. Co więcej – nie powinieneś wtedy podejmować żadnej pracy zarobkowej, ponieważ jest to niezgodne z prawem. Musisz bowiem mieć świadomość tego, że kwestie związane z tzw. L4 są uregulowane przez odpowiednie przepisy.

Komu przysługuje zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie (inaczej L4) przysługuje osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego. Taka sytuacja dotyczy przede wszystkim pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – opłacanie należnej składki jest wówczas obowiązkowe. W przypadku umowy zlecenia, kwestia ta wygląda nieco inaczej. Jeżeli jesteś zleceniobiorcą, możesz wystąpić o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Gdy to zrobisz, również Ty będziesz mógł otrzymać zwolnienie lekarskie.

Jak działa elektroniczne zwolnienie lekarskie?

W przeszłości zwolnienia lekarskie były wystawiane ręcznie. Oznaczało to, że chory pracownik był zobowiązany do dostarczenia takiego pisemnego dokumentu do pracodawcy w ciągu maksymalnie 7 dni od chwili jego otrzymania. Rodziło to wiele problemów, ponieważ niektórzy pracownicy mieli trudność z dotrzymaniem odgórnie wyznaczonych terminów. Wszelkie spóźnienia były dla nich niekorzystne, ponieważ groziły obniżeniem wysokości zasiłku chorobowego. Aby ograniczyć te niedogodności, w 2016 roku  wprowadzono L4 on-line, czyli tzw. e-ZAL – przez pewien czas było ono jednak rozwiązaniem opcjonalnym.

Od 1 grudnia 2018 roku obowiązuje wyłącznie elektroniczne zwolnienie lekarskie. Taki sposób wystawiania L4 w znaczący sposób ułatwia wiele spraw zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Dzięki niemu, nie musisz już martwić się, że nie zdążysz dostarczyć dokumentu do swojej firmy. Podczas wizyty w przychodni, lekarz wystawi Ci zwolnienie w formie elektronicznej i od razu prześle je na skrzynkę podawczą ZUS.

Zwolnienie lekarskie a koronawirus

W marcu 2020 roku polski rząd wprowadził stan zagrożenia epidemiologicznego na terenie całego kraju. Przyczyną takiej decyzji jest rozprzestrzenianie się nowego koronawirusa SARS-Cov-2. Rozwijająca się epidemia spowodowała czasową zmianę pewnych przepisów związanych z wydawaniem L4. Zgodnie z modyfikacjami prawa, jeżeli jesteś aktualnie chory, możesz ubiegać się o zwolnienie lekarskie na podstawie rozmowy telefonicznej z lekarzem. Gdy podczas takiej konsultacji uzna on, że powinieneś zostać w domu, wystawi Ci elektroniczne L4.

Zwolnienie lekarskie – ile dni jednorazowo przysługuje?

Zastanawiasz się, jak długo można być na zwolnieniu lekarskim? Tę kwestię również regulują odpowiednie przepisy. Zgodnie z nimi, maksymalny czas przebywania na L4 wynosi zazwyczaj 182 dni. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Wiele zależy bowiem od tego, co spowodowało Twoją niezdolność do pracy. Jeżeli nieobecność w firmie wystąpiła w trakcie ciąży lub była wynikiem gruźlicy, zwolnienie lekarskie obowiązuje przez maksymalnie 270 dni.

Jeżeli przysługujący czas nie wystarcza na powrót do zdrowia, można starać się o świadczenie rehabilitacyjne na kolejne 12 miesięcy. Przez pierwsze trzy miesiące jego wysokość wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a przez pozostały czas – 75%.

Zwolnienie lekarskie – ile płatne?

Kto płaci za zwolnienie lekarskie? Zgodnie z prawem, przez pierwsze 33 dni nieobecności w pracy w danym roku kalendarzowym, wynagrodzenie wypłaca pracodawca. Okres ten jest skrócony w przypadku osób po 50. roku życia – środki finansowe dostarczane są wówczas przez przedsiębiorstwo jedynie przez 14 dni.

Wysokość wynagrodzenia za zwolnienie lekarskie zależy od przyczyny niezdolności do pracy. Tym samym możesz otrzymać:

  • 80% wynagrodzenia, jeśli absencja wynika z choroby lub odosobnienia dotyczącego choroby zakaźnej,
  • 100% wynagrodzenia, jeśli nieobecność w firmie jest podyktowana chorobą w czasie ciąży, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo odbyciem badań dla dawców lub pobraniem tkanek, komórek i narządów.

Po upływie 33 (lub 14 dni), obowiązek wypłacania pieniędzy przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z tej instytucji możesz otrzymać zasiłek chorobowy, który wynosi 70% pensji w przypadku przebywania w szpitalu i 80% wynagrodzenia w przypadku choroby. Zwolnienie lekarskie w ciąży ponownie pozwala na pobieranie 100% miesięcznych zarobków.

Wysokość podstawy świadczenia chorobowego to przeciętna miesięczna pensja, jaką otrzymywałeś w okresie 12 miesięcy poprzedzających Twoją chorobę. Jeśli jednak pracujesz krócej niż rok, wylicza się ją na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za pełne miesiące, w których byłeś objęty ubezpieczeniem chorobowym.

Pamiętaj przy tym, że składnikami podstawy wynagrodzenia chorobowego za zwolnienie lekarskie jest nie tylko Twoja pensja podstawowa, lecz także wszelkiego typu premie, prowizje, nagrody czy dodatki za nadgodziny, które wcześniej otrzymałeś.

Czy można wystawić zwolnienie lekarskie wstecz?

Pewne wątpliwości budzi niekiedy wystawianie zwolnienia lekarskiego wstecz. Czy w ogóle istnieje taka możliwość? Okazuje się, że jak najbardziej. Przepisy jednoznacznie określają jednak to, w jaki sposób powinien wyglądać taki proceder. Zgodnie z nimi, L4 może zostać wystawione na maksymalnie 3 dni wstecz. Mimo to, istnieje pewien wyjątek od tego założenia. Jest nim zwolnienie lekarskie od psychiatry. W przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym, masz szansę otrzymać wsteczne L4 obejmujące dłuższy czas.

Możesz też otrzymać zwolnienie z datą późniejszą – termin jego wystawienia musi jednak obejmować okres maksymalnie 4 dni od wizyty. Takie rozwiązanie stosuje się, np. wtedy, gdy po wizycie w przychodni następują dni wolne od pracy. Jeżeli zostałeś przebadany w piątek, to zaświadczenie o niezdolności do przyjścia do pracy możesz otrzymać dopiero od poniedziałku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top