Wypadek w drodze do pracy – jakie świadczenia otrzymasz?

Udostępnij

Pośpiech, nerwy, niesprzyjające warunki atmosferyczne i… Wypadek w drodze do pracy gotowy. Bez względu na to, jakie były jego przyczyny i jak bardzo zostałeś poszkodowany, takie wydarzenie zawsze jest bardzo nieprzyjemne. Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu, który nie pozwala Ci przez pewien czas wykonywać obowiązków zawodowych, możesz jednak starać o przyznanie Ci odpowiednich świadczeń.

Wypadek w drodze do pracy może przydarzyć się każdemu. Wystarczy chwila nieuwagi lub nieoczekiwany splot zdarzeń, by doszło do jakiejś kolizji.  W takiej sytuacji należy wprowadzić procedurę powypadkową , polegającą  m.in. na zebraniu dowodów i oświadczeń oraz sporządzaniu odpowiedniego pisma.  Jeśli w wyniku wypadku, np. złamałeś nogę lub zostałeś poszkodowany w inny sposób na tyle, że uniemożliwia Ci to świadczenie pracy, dokumenty będą podstawą do wypłacenia należnych Ci świadczeń.

Co to jest wypadek w drodze do pracy? Definicja

Definicja wypadku w drodze do pracy wynika z przepisów prawa. Termin i jego wyjaśnienie zapisane są w art. 57b ustawy dotyczącej emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pamiętaj więc, że udział w wypadku nie oznacza jeszcze, że zdarzenie to zostanie uznane za wypadek w drodze do pracy. Aby zakwalifikować je w ten sposób, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. O wypadku w drodze do pracy można mówić, gdy:

 • doszło do niego nagle i nieoczekiwanie (np. kolizja drogowa, przewrócenie się, potrącenie przez samochód),
 • jego przyczyną były czynniki zewnętrzne,
 • nastąpił on bezpośrednio w drodze do pracy (lub z pracy – w takim przypadku postępowanie jest dokładnie takie samo),
 • droga do pracy, którą wybrałeś była najkrótszą drogą umożliwiającą dotarcie do Twojego miejsca zatrudnienia oraz nie została przez Ciebie przerwana w trakcie jej pokonywania.

Warto przyjrzeć się ostatniemu punktowi, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki. Jeżeli wybrałeś dłuższą drogę do swojej firmy, jednak było to podyktowane Twoją wygodą i wynikało, np.  z utrudnień komunikacyjnych (m.in. korków), zdarzenie które Ci się przytrafiło podczas dojazdu do przedsiębiorstwa wciąż zostanie uznane za wypadek w drodze do pracy. Dodatkowo, możesz przerwać swoją drogę, o ile wynika to z Twoich życiowych potrzeb. Przerwa, którą sobie zrobiłeś nie może jednak trwać dłużej niż to konieczne. Co to oznacza w praktyce? Tzw. życiowe potrzeby można rozumieć na wiele sposobów. Zalicza się do nich, np. konieczność naprawy awarii samochodu czy zatankowania paliwa. Mogą być nimi także szybkie zakupy lub konieczność odwiezienia dziecka do przedszkola lub szkoły.

Jak według prawa rozumiana jest droga do pracy lub z pracy?

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy najczęściej uznaje się zdarzenie, do którego doszło na trasie między Twoim miejscem zamieszkania a firmą, w której jesteś zatrudniony. Przepisy wyznaczają jednak również inne definicje. Odbyta przez Ciebie droga może zatem obejmować także podróż z:

 • innego przedsiębiorstwa, w którym pracujesz lub działalności, która stanowi podstawę do ubezpieczenia rentowego,
 • punktu, w którym zazwyczaj się stołujesz,
 • miejsca, w którym wykonujesz zwykłe funkcje i zadania zawodowe lub społeczne,
 • miejsca, w którym pobierasz naukę (czyli np. ze szkoły lub uczelni wyższej).

Jak zgłosić wypadek w drodze do pracy? Procedura powypadkowa i jej elementy

Procedura powypadkowa po wypadku w drodze do pracy powinna zostać wdrożona jak najszybciej. W miarę możliwości powinieneś więc niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji swojego pracodawcę. Pamiętaj, że nawet gdy nie doznałeś żadnych urazów, zdarzenie, które Ci się przytrafiło może zostać uznane za wypadek w drodze do pracy. Jeśli jednak wyszedłeś z niego bez szwanku, nie będą Ci przysługiwać świadczenia. W takiej sytuacji decyzja o zgłoszeniu wypadku należy więc do Ciebie.

Rozpoczęcie procedury powypadkowej jest jednak szczególnie ważne, jeśli w wyniku nieprzewidzianych okoliczności ucierpiało Twoje zdrowie. Dostarczenie odpowiednich dokumentów stanowi bowiem podstawę do wypłacenia świadczeń. Konieczne jest więc przygotowanie oświadczenia, które opisuje okoliczności,  a także miejsce i czas, w którym doszło do wypadku. Oprócz tego, powinieneś w nim umieścić nazwiska świadków zdarzenia oraz  charakterystykę jego następstw, potwierdzoną odpowiednimi badaniami medycznymi.

Jak wygląda karta wypadku w drodze do pracy?

Jeśli chodzi o wypadek w drodze do pracy, dokumenty z nim związane powinieneś jak najszybciej dostarczyć pracodawcy. Na ich podstawie, Twój przełożony sporządzi specjalne pismo. Co ważne, karta wypadku w drodze do pracy musi zostać przez niego przygotowana w ciągu 14 dni od momentu, w którym otrzymał informację o zdarzeniu, w którym brałeś udział. Dokument powinien zawierać:

 • dane podmiotu będącego płatnikiem składek,
 • Twoje dane jako osoby poszkodowanej,
 • datę i miejsce niefortunnego zdarzenia,
 • informację o tym, czy zdarzenie było wypadkiem w drodze do czy z pracy,
 • godziny, w których rozpoczynasz i kończysz pracę,
 • nazwę Twojego miejsca pracy,
 • opis Twojego wypadku,
 • informacje dotyczące czynności podjętych przez odpowiednie służby po wypadku,
 • dane świadków zdarzenia,
 • datę i miejsce, w którym została przygotowana karta wypadku w drodze do pracy.

Na podstawie takiego pisma otrzymasz odpowiednie świadczenia. Czasami jednak pracodawca może uznać, że zdarzenie, w którym brałeś udział nie stanowi podstaw do stwierdzenia wypadku w drodze do pracy. Wówczas umieszcza odpowiednie uzasadnienie swojej decyzji na przygotowanej przez siebie karcie. Jeśli się z nią nie zgadzasz, masz prawo się od niej odwołać. Będziesz musiał jednak dochodzić swoich praw przed sądem.

Wypadek w drodze do pracy – jakie uprawnienia Ci przysługują?

Świadczenia po wypadku w drodze do pracy przysługują osobom, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umowę zlecenie. W tym drugim przypadku, muszą one być jednak objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Jeśli w wyniku niefortunnego zdarzenia doznałeś uszczerbku na zdrowiu, otrzymasz:

 • wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę – jeśli po wypadku w drodze do pracy lekarz wypisał Ci zwolnienie na okres do 33 dni, przez cały ten czas otrzymasz pensje w wysokości 100% normalnych zarobków;
 • zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS – jeśli Twoja niezdolność po wypadku w drodze do pracy wynosi więcej niż 33 dni, od 34 dnia choroby otrzymasz specjalny zasiłek, którego wysokość odpowiada Twojej normalnej pensji. Takie świadczenie możesz pobierać przez maksymalnie 182 dni;
 • świadczenie rehabilitacyjne – jeżeli nie zdołałeś dojść do siebie po upłynięciu 182 dni od chwili przyznania zasiłku chorobowego, przysługuje Ci świadczenie rehabilitacyjne. Możesz je pobierać przez 12 miesięcy. Przez pierwsze 3 miesiące jego wysokość będzie wynosić 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a przez kolejne 9 miesięcy – 75%;
 • renta z ZUS-u – jeśli uległeś poważnemu wypadkowi, którego skutki trwale uniemożliwiają Ci powrót do pracy, możesz starać się o przyznanie Ci renty.

Czy możesz starać się o odszkodowanie po wypadku w drodze do pracy?

Czy po wypadku w drodze do pracy otrzymasz odszkodowanie z ZUS-u? Według prawa – nie. Jednorazowa wypłata takiego świadczenia finansowego przysługuje jedynie w przypadku wypadku przy pracy. Jeżeli do zdarzenia doszło na trasie dojazdu do miejsca zatrudnienia, nie stanowi to tytułu do ubiegania się o odszkodowanie.

Czasami jednak pracownicy mają wykupione grupowe ubezpieczenie pracownicze. W zależności od jego rodzaju, może ono zawierać zapis o wypłacie odszkodowania nawet jeśli chodzi o wypadek w drodze do pracy. Jeżeli masz takie ubezpieczenie, zapytaj swojego pracodawcę, czy uwzględnia ono tego typu sytuacje.

Odszkodowania zawsze możesz także dochodzić od sprawcy wypadku lub zarządcy drogi, jeżeli do zdarzenia doszło na skutek zaniedbania jej nawierzchni. Nawet jeśli je otrzymasz, nie stracisz prawa do pobierania świadczeń z pracy lub ZUS-u.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top