Odzież robocza – czym jest? Kiedy Ci przysługuje?

Udostępnij

Wyobraź sobie taką sytuację: podczas wykonywania obowiązków zawodowych ubrudziłeś swoje ulubione ubranie. Niezbyt przyjemna sprawa, prawda? Jeżeli zniszczenie stroju wynikało bezpośrednio ze specyfiki Twojej pracy lub warunków panujących w przedsiębiorstwie, można było tego uniknąć. Co więcej – pracodawca powinien Cię przed tym zabezpieczyć. W ściśle określonych okolicznościach przysługuje Ci bowiem tzw. odzież robocza.

Każdy chce wyglądać schludnie – również w pracy. Czasami jednak charakter Twoich obowiązków zawodowych sprawia, że narażasz się na zniszczenie swojego ubrania. Zabrudzony czy sfatygowany strój nie tylko wygląda nieestetycznie, co może znacznie obniżyć Twój komfort, lecz także zmusza Cię do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z czyszczeniem czy zakupem nowej garderoby. Rozwiązaniem tego problemu jest odzież robocza. Istnieją sytuacje, w których pracodawca musi Ci ją wręczyć lub wypłacić Ci za nią ekwiwalent finansowy.

Odzież robocza – co to takiego?

Pojęcie „odzież robocza” wywodzi się bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy i jest powiązane z zasadami BHP. Termin ten oznacza specjalny rodzaj stroju, którego celem jest zabezpieczenie elementów Twojej prywatnej garderoby przed ewentualnym zabrudzeniem lub zniszczeniem. Ubranie robocze często wprowadza się także ze względu na warunki technologiczne lubi sanitarne panujące w danym przedsiębiorstwie (przykładem może być, np. strój roboczy osób zatrudnionych w branży gastronomicznej). Może ono również podkreślać odrębność zawodową pracowników wykonujących konkretną profesję (np. odzież robocza kucharzy).

Czasami strój roboczy stanowi także formę promocji i reklamy danego przedsiębiorstwa. Jeżeli jego głównym zadaniem nie jest jednak ochrona prywatnej odzieży, należy wówczas mówić raczej o ubraniach służbowych, które nie podlegają regulacjom Kodeksu pracy. Takie elementy garderoby mogą mieć, np. wszyte logo firmy lub charakterystyczny krój czy kolor. Kwestie dotyczące ich przyznawania oraz konieczności noszenia są regulowane przez regulamin konkretnego przedsiębiorstwa.

Co ważne, odzież robocza, która ma zabezpieczać Twoje ubrania przed zniszczeniem, nie musi posiadać rygorystycznych atestów czy certyfikatów świadczących o jej właściwościach ochronnych. Powinna jednak spełniać wymogi tzw. Polskich Norm.

Jak wygląda ubranie robocze?

Strój roboczy przyjmuje różne formy. Może być nim tak naprawdę praktycznie każdy element ubrania. Dostępna jest też zarówno odzież robocza męska, jak i damska. Występują  więc m.in.:

 • spodnie robocze,
 • ogrodniczki robocze,
 • kurtki robocze,
 • kombinezony robocze,
 • fartuchy roboczy
 • koszulki robocze
 • buty robocze,
 • kamizelki robocze,
 • spódnice robocze.

Ubranie robocze może być wykonane z różnych materiałów. Dominuje bawełna, czasami połączona z włóknami syntetycznymi. Do produkcji takiej odzieży używa się także takich tkanin, jak m.in. polar, flanela czy stylon.

Kiedy należy  Ci się odzież robocza?

Odzież robocza przysługuje tylko w kilku ściśle określonych przypadkach. Pracodawca ma obowiązek Ci ją dostarczyć, jeżeli istnieje ryzyko, że podczas wykonywania obowiązków zawodowych możesz ubrudzić się jakimiś substancjami. Co ważne, nie mogą one jednak być szkodliwe dla Twojego zdrowia.

Strój roboczy dostaniesz również wtedy, gdy w Twojej firmie panują czynniki, które mogą skutkować szybszym niszczeniem się odzieży. Oprócz tego, powinieneś go otrzymać w sytuacji, w której konieczne jest zachowanie specjalnej czystości powstałego produktu (np. podczas pracy w firmie produkującej żywność) lub wymagają tego zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Mimo to, przepisy prawa nie wyznaczają konkretnych zawodów, w których pracodawca musi zagwarantować Ci odzież roboczą. Wszystko zależy więc od indywidualnych decyzji przełożonego, które powinny być jednak podyktowane warunkami panującymi w jego przedsiębiorstwie. Co do zasady, wśród profesji, którym przysługuje ten typ stroju wyróżnia się m.in. budowlańców, ogrodników, mechaników, pracowników gastronomii (np. kelnerów i kucharzy), magazynierów czy pracowników produkcji. Informacje dotyczące tego, czy pracodawca powinien zapewnić Ci odzież roboczą, znajdziesz w regulaminie Twojego zakładu pracy.

Odzież robocza – co ile przysługuje?

Odzież robocza przysługuje Ci nieodpłatnie. Powinieneś otrzymać ją jeszcze zanim zaczniesz wykonywać obowiązki służbowe. Pamiętaj przy tym, że taki strój jest własnością pracodawcy. To on jest odpowiedzialny za jego czyszczenie i konserwację. Ty z kolei nie powinieneś wykorzystywać takich ubrań do innych celów niż te, do których zostały przeznaczone. Dodatkowo, jeżeli zdecydujesz się na zmianę pracy i odejdziesz z dotychczasowego przedsiębiorstwa, będziesz musiał zwrócić przyznaną Ci odzież. Jeżeli jest w dobrym stanie, Twój przełożony będzie mógł ją przekazać innemu pracownikowi.

Co ważne, prawo nie wyznacza okresu użytkowania konkretnej odzieży roboczej. To, kiedy pracodawca musi ją wymienić na nową zależy m.in. od tego, z jakiego materiału jest zrobiona, a także od warunków, które panują w danym przedsiębiorstwie.

Kiedy możesz używać własnych ubrań jako stroju roboczego?

W niektórych przypadkach odzież robocza może zostać zastąpiona Twoimi zwykłymi ubraniami. W takiej sytuacji pracodawca nie musi dostarczać Ci specjalnego stroju, a Ty możesz nosić własne elementy garderoby, w których czujesz się komfortowo. Aby tak się stało, koniczne jest:

 • określenie przez pracodawcę stanowisk, na których możliwe jest stosowanie prywatnych strojów jako odzieży roboczej i zapisanie tych informacji w regulaminie wewnątrzzakładowym,
 • wyrażenie przez Ciebie zgody na używanie prywatnego stroju i obuwia roboczego.

Pamiętaj, że jeżeli nie zgodzisz się na takie rozwiązanie, pracodawca powinien przyjąć Twoją decyzję i przydzielić Ci ubranie robocze. Czasami jednak nawet Twoja zgoda nie uprawnia Cię do używania własnej odzieży. Jest to kategorycznie zabronione w przypadku obejmowania przez Ciebie stanowiska związanego z obsługą maszyn i urządzeń technicznych, a także wykonywania obowiązków narażających Twój strój na intensywne zabrudzenia czy skażenie środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi oraz materiałami biologicznie zakaźnymi.

Odzież robocza a ekwiwalent finansowy

Jeżeli zdecydujesz się, by używać własnego stroju jako ubrania roboczego, pracodawca musi wypłacić Ci ekwiwalent pieniężny. Otrzymasz go, gdy Twoja odzież ulegnie zniszczeniu. Pamiętaj przy tym, że wysokość ekwiwalentu powinna odpowiadać rzeczywistej cenie Twojego ubrania. Dodatkowo, Twój przełożony musi pokryć koszty prania Twojego prywatnego stroju. W tym przypadku podstawą do wypłacenia Ci pieniędzy może być paragon z pralni.

Odzież robocza i odzież ochronna – jakie są różnice?

W środowisku pracy możesz spotkać się nie tylko z określeniem odzież robocza, lecz także odzież ochronna. Choć te dwa terminy brzmią podobnie, oznaczają dwie zupełnie inne rzeczy. Zadaniem stroju ochronnego jest bowiem zabezpieczenie Twojego zdrowia i życia przed czynnikami mechanicznymi, termicznymi i chemicznymi oraz przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. Wyróżnia się m.in.:

 • odzież ochronną zabezpieczająca przed kontaktami z prądem,
 • odzież ostrzegawczą, która zapewnia lepszą widoczność pracownika (np. na drodze),
 • ubrania termiczne, które chronią przed wysokimi lub niskimi temperaturami,
 • odzież ochronną chemiczną zabezpieczającą przed kontaktem z groźnymi substancjami chemicznymi (np. oparami, gazami czy żrącymi substancjami)
 • odzież ochronną zabezpieczającą przed zagrożeniami biologicznymi (np. zakażeniem drobnoustrojami),
 • strój chroniący przed mechanicznymi uszkodzeniami (stosowany, np. na budowie).

Co istotne, odzież ochronna musi mieć specjalny atest i być dokładnie dopasowana do rozmiaru pracownika. Oprócz niej, na stanowiskach, na których istnieje wysokie ryzyko niebezpieczeństwa, stosuje się też inne środki ochrony indywidualnej. Zalicza się do nich, np. rękawice, okulary i gogle, maski ochronne, kaski czy nauszniki.

Jak widzisz, zarówno odzież robocza, jak i ochronna są bardzo ważne. Jeśli chcesz zapewnić sobie pełnię bezpieczeństwa, podejmij pracę w firmie, która odpowiednio dba o swoich pracowników. W tym celu sprawdź najnowsze oferty Kiwi Jobs i aplikuj!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top