Szkolenie BHP dla pracowników – na czym polega? Czy trzeba je powtarzać?

Udostępnij

Dobre warunki zatrudnienia i miła atmosfera w miejscu pracy to nie wszystko. Równie ważne, jeśli nie najważniejsze, jest bezpieczeństwo! Dlatego zanim jeszcze przystąpisz do wykonywania obowiązków zawodowych, pracodawca powinien zorganizować Ci szkolenie BHP. W niektórych przypadkach taki kurs należy cyklicznie powtarzać.

Szkolenie BHP dla pracowników ma na celu przedstawić im wszystkie potencjalne zagrożenia w danym miejscu zatrudnienia, a także sposoby na to, jak się przed nimi chronić. Nawet jeśli wydaje Ci się, że jego odbycie to strata czasu i jedynie przykry obowiązek, podejdź do niego poważnie. W końcu chodzi tu o bezpieczeństwo – zarówno Twoje, jak i Twoich współpracowników. Pamiętaj przy tym, że nie wystarczy samo wstępne szkolenie BHP – w zależności od wykonywanego zawodu, może Cię obowiązywać konieczność przechodzenia kursu okresowego.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie wstępne BHP?

Wstępne szkolenie BHP to, zgodnie z nazwą  kurs, który powinieneś odbyć zanim jeszcze zaczniesz wykonywać obowiązki zawodowe. Jeżeli podejmujesz zatrudnienie w nowej firmie, musisz po prostu zapoznać się ze specyfiką jej funkcjonowania, a także z potencjalnymi zagrożeniami, które mogą wynikać z objętego przez Ciebie stanowiska. Szkolenie wstępne BHP jest więc obowiązkowe, gdy:

 • jesteś nowym pracownikiem i zostałeś zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
 • odbywasz praktyki studenckie w wyznaczonym do tego miejscu,
 • jesteś uczniem szkoły branżowej I stopnia (czyli tzw. „zawodówki”) i pracujesz w danej firmie w ramach przyuczenia do zawodu.

Pamiętaj, że w powyższych sytuacjach pracodawca ma obowiązek zorganizować Ci szkolenie BHP. Jeśli tego nie zrobi, oznacza to, że działa niezgodnie z prawem, za co grozi mu kara grzywny. Co ważne, tego typu kurs nie może mieć formy elektronicznej. Konieczne jest bezpośrednie spotkanie z osobą uprawnioną do przeprowadzania takich szkoleń.

Istnieje jednak sytuacja, w której szkolenie wstępne BHP nie jest obowiązkowe. Jeśli w poprzednim przedsiębiorstwie odbyłeś taki kurs, a w nowym miejscu zatrudnienia masz dokładnie taki sam zakres obowiązków, nie musisz ponownie przystępować do szkolenia.

Na czym polega wstępne szkolenie BHP?

Wstępne szkolenie BHP składa się z dwóch etapów. Na początku należy odbyć tzw. instruktaż ogólny, który stanowi swego rodzaju wprowadzenie do zasad BHP. Podczas tej części zapoznasz się więc z podstawowymi przepisami wynikającymi z Kodeksu pracy, które związane są z bezpieczeństwem i higieną pracy. Oprócz tego, zyskasz wiedzę na temat regulaminu obowiązującego w danym przedsiębiorstwie oraz dowiesz się, jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy.

Druga część kursu BHP to instruktaż stanowiskowy. Jego tematyka dotyczy bezpośrednio obejmowanej przez Ciebie posady. W trakcie szkolenia zapoznasz się zatem ze swoim stanowiskiem pracy, dowiesz się, jakie zagrożenia mogą na nim występować i jak się przed nimi chronić oraz zyskasz teoretyczną i praktyczną wiedzę związaną z metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Jak widzisz, szkolenie stanowiskowe BHP jest bardziej wnikliwe niż instruktaż ogólny. Jego poszczególne etapy to:

 • wstępna rozmowa z instruktorem (czyli Twoim przełożonym),
 • zaprezentowanie przez przełożonego Twojego stanowiska pracy oraz wyjaśnienie i pokazanie, w jaki sposób powinieneś wykonywać swoje obowiązki zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
 • próbne wykonanie przez Ciebie pokazanych przez przełożonego czynności i ich ewentualna korekta przez instruktora,
 • samodzielne wykonywanie obowiązków pod nadzorem przełożonego.

Takie szkolenie BHP przygotowuje Cię do pracy na konkretnym stanowisku. Jego zakres uzależniony jest tym samym od specyfiki danej posady.

Ile trwa szkolenie BHP w wersji wstępnej?

Czas trwania wstępnego szkolenia BHP zależy od tego, jaki zawód wykonujesz. Co do zasady, instruktaż ogólny nie może być jednak krótszy niż 2 godziny lekcyjne. Kurs stanowiskowy powinien z kolei trwać minimum 8 godzin lekcyjnych. Wyjątkiem od tej reguły jest wykonywanie profesji pracownika biurowo-administracyjnego – wówczas szkolenie stanowiskowe może ograniczyć się do 2 godzin lekcyjnych.

Co ważne, szkolenie wstępne zawsze musi odbyć się w godzinach Twojej pracy. Pracodawca nie może więc wymagać od Ciebie przyjścia na kurs w innym terminie.

Ile jest ważne szkolenie BHP?

Odbycie wstępnego kursu powinno zostać odpowiednio udokumentowane. Dlatego zostanie Ci założona specjalna karta szkolenia wstępnego BHP. Stanowi ona potwierdzenie tego, że otrzymałeś  wszystkie niezbędne informacje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Pamiętaj jednak, że ważność szkolenia BHP jest ściśle określona. Jeśli jesteś szeregowym pracownikiem, po 12 miesiącach od momentu odbycia pierwszego kursu wstępnego, musisz przejść przez tzw. szkolenie okresowe. Gdy obejmujesz stanowisko kierownicze – powinieneś zrobić to już po 6 miesiącach.

Czym jest szkolenie okresowe BHP?

Okresowe szkolenie BHP ma na celu przypomnienie Ci podstawowych informacji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jego zadaniem jest także zaktualizowanie Twojej wiedzy w tym zakresie. Podczas kursu ponownie zapoznasz się ze wszystkimi przepisami, zagrożeniami, metodami ochrony oraz sposobami postępowania w razie wystąpienia wypadku przy pracy.

Szkolenie okresowe BHP może mieć formę kursu, seminarium lub samokształcenia kierunkowego. Wyjątkowo wygodnym rozwiązaniem jest ostatnia możliwość, która w praktyce oznacza po prostu szkolenie BHP online. Nie każdy może jednak z niej skorzystać. Wyjątkiem od obowiązujących reguł są bowiem pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze – w ich przypadku, konieczne jest odbycie wykładu oraz instruktażu pracy. Sam kurs BHP online może bowiem okazać się niewystarczający.

Co jaki czas należy odbyć okresowe szkolenie BHP?

O ile pierwsze szkolenie okresowe BHP należy przejść już po 6 lub 12 miesiącach od daty szkolenia wstępnego, o tyle terminy kolejnych kursów uzależnione są od wykonywania konkretnego zawodu. Szkolenie okresowe powinieneś odbyć:

 • minimum raz w roku, jeśli obejmujesz stanowisko robotnicze, które wiąże się z wykonywaniem prac wyróżniających się szczególnym niebezpieczeństwem,
 • przynajmniej raz na 3 lata, jeśli pracujesz na stanowisku robotniczym (czyli takim, na którym wykonujesz czynności przy zaangażowaniu swoich mięśni),  jednak Twoich obowiązków nie można uznać za szczególnie niebezpieczne,
 • raz na 5 lat, jeśli jesteś pracownikiem inżynieryjno-technicznym, obejmujesz posadę kierownika, pracujesz w służbie BHP lub Twoje środowisko pracy i wykonywane przez Ciebie obowiązki narażają Cię na kontakt z czynnikami, które wykazują  niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe działanie dla zdrowia. Oprócz tego, co 5 lat powinno odbywać się szkolenie BHP dla pracodawców;
 • co najmniej raz na 6 lat, jeśli jesteś pracownikiem administracyjno-biurowym, a działalność przedsiębiorstwa, w którym pracujesz oznaczona została jako wyższa niż trzecia kategoria ryzyka. Do takiej kategorii zalicza się, np. działalność związana z magazynowaniem, produkcją urządzeń elektrycznych i górnictwem.

Okresowy kurs BHP nie jest jednak obowiązkowy dla każdego. Ważne zmiany w tej kwestii wprowadzono w styczniu 2019 roku.

Okresowe szkolenie BHP pracownika – kto nie musi go przechodzić?

W przeszłości, każdy pracownik administracyjno-biurowy co 6 lat musiał przejść przez okresowe szkolenie BHP. Obecnie jednak, ustawodawca zrezygnował z tego obowiązku. Jeżeli więc pracujesz w branży, która nie wiąże się z niebezpieczeństwem i dużym zagrożeniem wypadkowym, konieczność cyklicznego odbywania kursu Cię nie dotyczy.

Zgodnie z obowiązującymi od 2019 roku przepisami, nie musisz powtarzać szkolenia, jeśli pełnisz stanowisko biurowo-administracyjne, a firma w której pracujesz specjalizuje się w produkcji odzieży, skór i wyrobów skórzanych, komputerów oraz urządzeń elektronicznych i optycznych, a także w edukacji, informacji i komunikacji, transporcie lotniczym, poligrafii oraz handlu detalicznym (z wyłączeniem przedsiębiorstw handlujących pojazdami samochodowymi). Ponadto, z obowiązku przechodzenia szkoleń okresowych zwolnieni są pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni w firmach prowadzących działalność o charakterze:

 • detektywistycznym i ochroniarskim,
 • kulturalnym, rekreacyjnym i rozrywkowym,
 • naukowym i technicznym,
 • finansowym i ubezpieczeniowym,
 • związanym z obsługą rynku nieruchomości, usługami gastronomicznymi oraz administracyjną obsługą biura.

Jak widzisz, kwestie dotyczące tego typu szkoleń są ściśle uregulowane przez prawo. Mimo że kurs BHP jest dla wielu przykrą koniecznością, stanowi  bardzo istotny element przygotowania do wykonywania obowiązków zawodowych. Pamiętaj więc, że nie warto traktować go lekceważąco, zwłaszcza jeśli w Twoim środowisku  pracy może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji.

A jeśli chcesz znaleźć zatrudnienie w miejscu, w którym dba się o przestrzeganie przepisów BHP, sprawdź najnowsze oferty Kiwi Jobs. Wybierz ogłoszenie, które podoba Ci się najbardziej i aplikuj! Odpowiedź od pracodawcy dostaniesz w maksymalnie 48 godzin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top