L4 na dziecko – kiedy przysługuje? Ile jest płatne?

Udostępnij

Przeziębienie, grypa, angina… W sezonie chorobowym łatwo o złapanie infekcji. Narażone są na nie w szczególności dzieci, ponieważ ich układ odpornościowy dopiero się rozwija. Jeśli jesteś pracującym rodzicem, a Twoja pociecha się rozchorowała, nie musisz zostawiać jej samej w domu, ponieważ przysługuje Ci tzw. L4 na dziecko. W niektórych przypadkach możesz też wykorzystać je do sprawowania opieki nad zdrową latoroślą.

Pracujący rodzice stają przed wieloma wyzwaniami, ponieważ pogodzenie obowiązków zawodowych ze sprawami rodzinnymi nie zawsze jest proste. Na szczęście prawo w niektórych sytuacjach wychodzi naprzeciw ich potrzebom i pomaga im w odpowiednim połączeniu tych dwóch sfer życia. Jednym z ułatwień jest L4 na dziecko – tego typu zwolnienie lekarskie przysługuje jednak na określoną liczbę dni.

Co to jest L4 na dziecko?

L4 na dziecko to rodzaj zwolnienia lekarskiego wystawianego pracującemu rodzicowi, który z różnych względów musi podjąć się samodzielnej opieki nad dzieckiem, co uniemożliwia mu pojawienie się w pracy. Pod tym względem wyróżnia się:

  • zwolnienie na chore dziecko,
  • zwolnienie na zdrowe dziecko.

Zasady przyznawania L4 na dziecko są ściśle określone przez prawo. Poszczególne przepisy wyznaczają m.in. maksymalny czas trwania takiego zwolnienia i wysokość pobieranego w tym okresie zasiłku opiekuńczego.

L4 na dziecko – komu przysługuje ten przywilej?

L4 na dziecko przysługuje wszystkim pracującym rodzicom, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Przywilej ten dotyczy więc przede wszystkim  pracowników wykonujących obowiązki zawodowe na podstawie umowy o pracę. Mogą z niego jednak skorzystać również osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub prowadzące własną działalność gospodarczą. Muszą jednak regularnie odprowadzać składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z prawem, L4 na dziecko może zostać wykorzystane zarówno przez matkę, jak i przez ojca. Co istotne, dana osoba nie musi być biologicznym rodzicem pociechy – w niektórych okolicznościach więzy krwi nie mają znaczenia. Z tego przywileju można bowiem skorzystać w sytuacji sprawowania opieki nad dzieckiem małżonka, dzieckiem przysposobionym (czyli adoptowanym), a także przyjętym na wychowanie i utrzymanie.

Kiedy przysługuje L4 na chore dziecko?

L4 na opiekę nad dzieckiem najczęściej wystawia się w przypadku jego choroby. Możesz z niego skorzystać, np. gdy Twoja pociecha się przeziębi, a Ty nie masz z kim zostawić jej w domu. Aby otrzymać zwolnienie, muszą jednak zostać spełnione odpowiednie warunki. L4 na chore dziecko przysługuje, gdy:

  • drugi opiekun dziecka również pracuje zawodowo (i nie przebywa na  tego typu zwolnieniu lekarskim),
  • drugi rodzic jest nieaktywny zawodowo, jednak posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające jego całkowitą niezdolność do pracy lub niesprawność fizyczną czy psychiczną, która wynika z wieku,
  • w domu nie przebywają inne osoby dorosłe, które mogą zająć się dzieckiem,
  • dziecko nie ukończyło 2. roku życia (w takim przypadku L4 na dziecko przysługuje nawet wtedy, gdy pociechą mogą zaopiekować się inni członkowie rodziny),
  • w domu przebywają osoby dorosłe, które teoretycznie mogą zająć się dzieckiem, jednak odpoczywają po nocnej zmianie, prowadzą gospodarstwo rolne, mają ustalone godziny pracy, których nie mogą regulować lub nie są zobowiązane do sprawowania opieki nad pociechą.

Kto wystawia L4 na chore dziecko? Dokument otrzymasz od lekarza, który zdiagnozował u Twojej pociechy infekcję. Wystawione przez niego zwolnienie stanowi dowód na to, że musisz sprawować opiekę nad latoroślą, a co za tym idzie jesteś tymczasowo niezdolny do wykonywania obowiązków zawodowych w Twoim miejscu pracy.

Zwolnienie na chore dziecko – ile dni możesz wykorzystać?

Maksymalny czas trwania L4 na dziecko zależy od wieku pociechy. W przypadku zwolnienia na chore dziecko poniżej 14. roku życia, przysługuje 60 dni wolnych w ciągu roku. Trzeba przy tym pamiętać, że pula ta jest niezależna od liczby posiadanych dzieci. Nawet jeśli wychowujesz dwójkę lub więcej pociech, czas trwania zwolnienia lekarskiego nie ulega zmianie. Dodatkowo, limit 60 dni wolnych przysługuje łącznie ojcu i matce, a nie każdemu z nich osobno.

L4 na chore dziecko , które ukończyło 14 lat ma mniejszy wymiar – można wykorzystać maksymalnie 14 dni zwolnienia. Taka sama pula przysługuje w przypadku sprawowania opieki nad innym, chorym członkiem rodziny.

Pamiętaj jednak, że jeśli opiekujesz się dzieckiem z niepełnosprawnością, które ukończyło 14 lat, możesz liczyć na większy wymiar zwolnienia lekarskiego. W takiej sytuacji przysługuje Ci 30 dni wolnych.

W jakich sytuacjach przysługuje L4 na zdrowe dziecko?

Czasami zdarza się tak, że mimo iż dziecko jest zdrowe, zaistniałe okoliczności zmuszają pracującego rodzica do zostania z nim w domu. Na takie szczególne sytuacje przewidziano L4 na zdrowe dziecko. Przysługuje ono jednak jedynie w przypadku sprawowania opieki nad maluchem, który nie ukończył 8. roku życia. Zgodnie z przepisami, można wówczas wykorzystać 60 dni wolnych.

Aby otrzymać zwolnienie na zdrowe dziecko, muszą zaistnieć ku temu odpowiednie przesłanki. Prawo dokładnie określa, w jakich sytuacjach pracujący rodzic może skorzystać z tego przywileju. Dostęp do L4 możliwy jest, gdy:

  • osoba, która zazwyczaj sprawuje dzienną opiekę nad dzieckiem jest chora (np. gdy niania nie przyszła do pracy z powodu choroby),
  • w sposób nagły i nieprzewidziany doszło do zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub innego miejsca, do którego na co dzień uczęszcza dziecko,
  • doszło do szczególnych sytuacji w życiu drugiego rodzica lub małżonka ubezpieczonego, który na co dzień zajmuje się dzieckiem (poród, choroba lub pobyt w stacjonarnej placówce opieki medycznej, np. w szpitalu), które uniemożliwiają mu sprawowanie opieki nad maluchem.

L4 na dziecko – ile płatne? Kto za nie płaci?

Jeżeli zdecydujesz się na L4 na dziecko, za wszystkie wykorzystane dni wolne otrzymasz zapłatę. W tym okresie będziesz bowiem pobierać zasiłek opiekuńczy. Jego wysokość zależy od Twoich zarobków – wynosi 80% średniego wynagrodzenia, które otrzymywałeś w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zasiłek opiekuńczy wypłaca ZUS przez cały okres trwania L4 na dziecko (60, 30 lub 14 dni). Po wykorzystaniu limitu dni wolnych wynikających z tego typu zwolnienia, tracisz prawo do pobierania pieniędzy.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, musisz złożyć odpowiednie dokumenty. Podstawą jego wypłacenia jest wypełniony druk ZUS Z-15 oraz zwolnienie lekarskie (w przypadku L4 na zdrowe dziecko, trzeba przygotować odpowiednie oświadczenie). Wszystkie dokumenty należy dostarczyć o płatnika składek, czyli Twojego pracodawcy. Na wypłatę zasiłku musisz  poczekać do 30 dni kalendarzowych. Jeżeli ZUS odmówi Ci przyznania świadczenia, otrzymasz stosowną decyzję w tej sprawie. Jeśli się z nią nie zgadasz, możesz się odwołać poprzez zgłoszenie się do  rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS.

L4  na dziecko – czy można wychodzić z domu w trakcie jego trwania?

Duża część pracujących rodziców przynajmniej raz w życiu wykorzystała L4 na dziecko. Ten przywilej jest bardzo przydatny, ponieważ pozwala na lepsze pogodzenie spraw rodzinnych z zawodowymi. Oczywistym jest, że przyznaje się go po to, by dana osoba mogła sprawować opiekę nad swoją pociechą. Czy jednak oznacza to, że przez czas trwania zwolnienia nie możesz wychodzić z domu? W praktyce zależy to od konkretnej sytuacji. Na pewno nie powinieneś w tym czasie wykonywać żadnej pracy zawodowej, ponieważ może być to podstawą do cofnięcia zasiłku opiekuńczego.

Przepisy uczulają, że może się to zdarzyć również wtedy, gdy wykorzystasz L4 na chore dziecko w nieodpowiedni sposób. Przykładowo, jeśli opuszczasz swój dom na kilka godzin w celu spotkania się ze znajomymi czy pójścia do kina, w przypadku kontroli ze strony ZUS-u takie postępowanie może zostać uznane przez urzędników za niewłaściwe. Jeśli jednak wychodzisz do apteki lub chcesz zrobić szybkie zakupy, nie powinno być to przesłanką do cofnięcia Ci świadczenia. Kwestię wychodzenia z domu przy L4  na dziecko rozpatruje się więc indywidualnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top