Wypowiedzenie umowy o pracę – jak zakończyć współpracę z firmą?

Udostępnij

Pracujesz na podstawie umowy o pracę, jednak z różnych przyczyn chcesz odejść z dotychczasowego miejsca zatrudnienia? Przede wszystkim dobrze przemyśl tę decyzję –  gdy coś postanowisz, raczej nie będzie już od tego odwrotu. Jeśli jednak jesteś pewien, że chcesz zmiany, musisz złożyć  odpowiednie dokumenty, czyli wypowiedzenie umowy o pracę. Wiążą się z tym pewne formalności i obowiązki.

Znudzenie, przemęczenie, znalezienie lepszej oferty zatrudnienia… Powodów zmiany pracy może być wiele. Zanim jednak zatrudnisz się w nowej firmie, musisz w odpowiedni sposób rozstać się z obecnym przedsiębiorstwem. Kategorycznie wystrzegaj się porzucenia pracy z dnia na dzień, bez informowania o tym pracodawcy – w ten sposób tylko sobie zaszkodzisz. Chcąc dopełnić wszelkich formalności, musisz zatem przygotować wypowiedzenie umowy o pracę. Zakończenie współpracy z firmą może jednak przebiegać na kilka sposobów.

Wypowiedzenie umowy o pracę – rodzaje

Wypowiedzenie umowy o pracę niejedno ma imię! Musisz zatem wiedzieć, że istnieje kilka metod rozwiązania współpracy z dotychczasowym pracodawcą. Jeśli chcesz być świadomy swoich praw i obowiązków, warto abyś poznał je wszystkie. Każdy sposób wypowiedzenia umowy o pracę regulują odpowiednie przepisy. Zgodnie z nimi istnieją takie formy zakończenia stosunku pracy, jak:

 • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
 • wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika,
 • wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (np. zwolnienie dyscyplinarne).

Oprócz tego, rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić w dniu, w którym taka umowa po prostu wygasła. Nie musisz wówczas składać wypowiedzenia. Podobnie jest w przypadku, w którym zakończyłeś pracę, dla wykonania której zawarłeś umowę.

Czym charakteryzuje się wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Najbardziej dogodnym rozwiązaniem współpracy jest wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Ten sposób może być dla Ciebie korzystny, jeśli chcesz odejść z firmy praktycznie z dnia na dzień, ponieważ nie obowiązuje Cię wówczas okres wypowiedzenia. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji tracisz natychmiastowe prawo do zasiłku dla bezrobotnych – otrzymasz je dopiero po 90 dniach od chwili zarejestrowania się w Urzędzie Pracy.

Aby doprowadzić do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, musisz jedynie przygotować stosowne pismo i zaznaczyć w nim termin, w którym chcesz opuścić przedsiębiorstwo. Nie masz obowiązku uzasadniania swojej decyzji. Powinieneś jednak wiedzieć, że pracodawca nie musi się zgodzić na wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Wszystko zależy zatem od jego dobrej woli – jeśli odrzuci Twoją propozycję, będziesz musiał złożyć standardowe wypowiedzenie. Podstawę porozumienia stron stanowi bowiem obopólna zgoda. Konieczny jest więc podpis zarówno Twój, jak i Twojego przełożonego.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może być też pomysłem Twojego przełożonego. Taka forma zakończenia współpracy bywa dla niego korzystna, ponieważ nie wymaga uzasadnienia decyzji. Dodatkowo, umożliwia pożegnanie się  z osobami podlegającymi szczególnej ochronie, których nie można zwolnić w normalnym trybie. Dotyczy to kobiet w ciąży lub na urlopie macierzyńskim, pracowników przebywających na urlopie wypoczynkowym czy przełożonych w wieku przedemerytalnym. Jeśli jednak propozycja wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron wychodzi od pracodawcy, to do Ciebie należy ostateczna decyzja o jej zaakceptowaniu lub odrzuceniu.

Musisz także pamiętać, że do rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie musi dojść w momencie podpisania stosownych dokumentów przez Ciebie i pracodawcę. Istotny jest termin zapisany w podaniu. Możesz więc zakończyć współpracę następnego dnia, albo za tydzień, miesiąc czy pół roku. Wszystko zależy od konkretnych ustaleń między Tobą a Twoim przełożonym.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika – wzór

Gdy pracodawca nie jest zainteresowany porozumieniem stron, wyjściem z sytuacji jest wypowiedzenie umowy o pracę w standardowym trybie. Aby to zrobić, musisz napisać formalne pismo, a następnie dostarczyć je przełożonemu. Podanie o rozwiązanie umowy o pracę musi zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę sporządzenia dokumentu,
 • dane pracownika (Twoje imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania),
 • dane pracodawcy (nazwa i adres firmy, w której jesteś zatrudniony),
 • tytuł („Wypowiedzenie umowy o pracę”),
 • datę zawarcia umowy o pracę,
 • informacje dotyczące długości okresu wypowiedzenia,
 • datę i podpis pracownika.

Pamiętaj, że nie musisz podawać powodu swojej decyzji o odejściu z firmy. Wystarczy, że odpowiednio przygotowanie wypowiedzenie z pracy zaniesiesz pracodawcy do podpisu.

Podobnie wygląda też wzór wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron. Różnicą jest tytuł pisma oraz zawarcie w nim prośby o zakończenie współpracy na podstawie porozumienia stron wraz z proponowanym terminem rozwiązania stosunku pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę – kiedy możesz je otrzymać?

Wypowiedzenie umowy może też wręczyć Ci pracodawca. Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, musi jednak podać powód Twojego zwolnienia. Wśród przyczyn zakończenia współpracy znajdują się m.in.:

 • ogłoszenie upadłości firmy lub jej likwidacji,
 • zlikwidowanie danego stanowiska pracy,
 • zmniejszenie liczby zatrudnionych osób,
 • utrata zaufania do pracownika (np. poprzez jego nielojalne zachowanie czy wypełnianie obowiązków służbowych w niedokładny sposób),
 • niezadowolenie z efektów pracy pracownika, która są gorsze w porównaniu z wynikami pracy innych osób w firmie,
 • częste, długotrwałe zwolnienia wynikające ze stanu zdrowia lub sytuacji rodzinnej pracownika.

Jak widzisz, wypowiedzenie umowy przez pracodawcę często zależy od Twojej postawy. W wielu sytuacjach możesz uniknąć zwolnienia, jeśli jesteś zaangażowany i odpowiedzialny, a także dobrze wypełniasz zlecone Ci obowiązki.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę?

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika czy pracodawcę, obowiązuje Cię tzw. okres wypowiedzenia. Oznacza to, że mimo iż odchodzisz z firmy, jeszcze przez jakiś czas będziesz musiał w niej pracować. Ile konkretnie? Wszystko zależy od tego, jak długo byłeś zatrudniony w danym przedsiębiorstwie. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony wynosi:

 • 2 tygodnie, gdy pracowałeś przez mniej niż 6 miesięcy,
 • miesiąc, gdy byłeś zatrudniony przez okres minimum 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, gdy Twój staż pracy w danej firmie wynosi przynajmniej 3 lata.

Tak samo prezentuje się okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Pewien typ terminowego zatrudnienia rządzi się jednak innymi prawami. Mowa to o umowie na okres próbny. Wówczas okres wypowiedzenia to:

 • 3 dni, jeśli zostałeś zatrudniony na maksimum tydzień,
 • tydzień, jeśli okres próbny wynosi mniej niż 2 tygodnie,
 • miesiąc, jeśli zawarłeś umowę na 3 miesiące.

Kiedy może dojść do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym?

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia, może nastąpić w kilku przypadkach. Jednym z nich jest tzw. zwolnienie dyscyplinarne, które wynika z Twojej winy. Aby do niego doszło, musi dojść do jednej z trzech przesłanek – pisaliśmy na ten temat w jednym z poprzednich artykułów.

Istnieje jednak możliwość rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia z winy pracodawcy. Może do niego dojść jeśli:

 • otrzymałeś orzeczenie lekarskie, które wyraźnie stwierdza, ze obejmowane przez Ciebie stanowisko ma szkodliwy wpływ na Twoje zdrowie, a pracodawca mimo to nie przeniósł Cię do innej pracy;
 • pracodawca naruszył podstawowe obowiązki wobec pracownika (np. nie wypłacił Ci pensji lub nie zapewnił odpowiednich warunków wynikających z przepisów BHP w pracy).

Jak widzisz, rozwiązanie stosunku pracy może zostać przeprowadzone w wielu różnych formach. W przypadku umowy zlecenia sprawa jest zazwyczaj prostsza – wszystko zależy od początkowych ustaleń zapisanych w dokumencie, który podpisujesz przed rozpoczęciem zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top