Zwolnienie dyscyplinarne – za co grozi tzw. dyscyplinarka?

Udostępnij

Każdy popełnia jakieś błędy – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Czasem mniejsze, czasem większe… Grunt, żeby udało się wyjść z nich obronną ręką. Zawsze jednak warto uważać, ponieważ zrobienie głupstwa ma niekiedy poważne konsekwencje. W środowisku pracy grozi za nie, np. zwolnienie dyscyplinarne. Taki „wilczy bilet” możesz jednak otrzymać tylko w ściśle określonych sytuacjach.

Praca to nie zabawa – nawet jeśli pełnisz stanowisko, które umożliwia Ci realizowanie własnych pasji. Do swoich obowiązków służbowych zawsze powinieneś podchodzić poważnie i odpowiedzialnie. Wszelkie zaniedbania czy niedociągnięcia mogą spotkać się z, czasami dotkliwymi, skutkami. Zwolnienie dyscyplinarne jest jednym z nich. Pamiętaj jednak, że pracodawca może Ci je wręczyć jedynie w trzech przypadkach.

Co to jest zwolnienie dyscyplinarne?

Zwolnienie dyscyplinarne, czyli potocznie mówiąc dyscyplinarka, to jeden ze sposobów zakończenia stosunku pracy. Prawidłowo nazwa tego stanu rzeczy to rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Oznacza to, że gdy pracodawca wręczy Ci dyscyplinarkę, musisz odejść z firmy z dnia na dzień. Nie obowiązuje Cię więc żaden okres wypowiedzenia, bez względu na to czy pracowałeś na podstawie umowy o pracę na okres próbny czy na czas określony lub nieokreślony. Zwolnienie dyscyplinarne pracownika w swoim założeniu jest bowiem sposobem na natychmiastowe zakończenie współpracy z nieodpowiedzialną lub niesubordynowaną osobą.

Pamiętaj przy tym, że zwolnienie dyscyplinarne regulowane jest przez art. 52 Kodeksu pracy. Tym samym, dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeśli więc pełnisz swoje obowiązki w ramach umowy zlecenia, kwestia ta Cię nie dotyczy.

Zwolnienie dyscyplinarne – powody, dla których pracodawca może Ci je wręczyć

Jeśli jesteś odpowiedzialny, rzetelny i  uczciwy, nie musisz się obawiać, że otrzymasz zwolnienie dyscyplinarne z pracy. Ten typ zakończenia współpracy przeznaczony jest bowiem dla osób, które mają na swoim koncie mniej lub bardziej poważne uchybienia. Dyscyplinarki nie dostaje się zatem bez przyczyny, Aby pracodawca mógł Ci ją wręczyć, musi zostać spełniona jedna z trzech przesłanek. Są to:

  • Popełnienie przestępstwa, które nie daje możliwości dalszego wykonywania obowiązków służbowych na danym stanowisku.

Aby przestępstwo, zbrodnia lub występek stały się podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego, muszą być oczywiste (np. stwierdzone poprzez złapanie na gorącym uczynku) lub potwierdzone prawomocnym wyrokiem wydanym przez sąd. Ich charakter musi także bezpośrednio wiązać się z wykonywaną pracą.  Przykładowo, pracodawca może wręczyć Ci zwolnienie dyscyplinarne jeśli jesteś magazynierem i dopuściłeś się kradzieży lub gdy pełniąc stanowisko w branży finansowej przyjąłeś łapówkę.

  • Ciężkie i rażące naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Zwolnienie dyscyplinarne z pracy z tego powodu zdarza się najczęściej. W tym przypadku pracodawca ma pewną swobodę co do określenia, co można uznać za wyraźne naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Mimo to, najczęściej uważa się za nie niczym nieusprawiedliwioną nieobecność  w pracy przez dłuższy czas. Ponadto, dyscyplinarka może grozić za ciągłe spóźnienia, przyjście do pracy w stanie nietrzeźwym, spożywanie niedozwolonych substancji (alkoholu lub narkotyków) w miejscu zatrudnienia, kradzież lub zniszczenie mienia firmy, zakłócanie spokoju w przedsiębiorstwie, celowe działanie na szkodę pracodawcy (np. złamanie klauzuli o zakazie konkurencji lub ujawnianie poufnych informacji), odmowę wykonania polecenia przełożonego  czy wykorzystanie firmowego sprzętu do prywatnych celów (np. oglądanie seriali na służbowym komputerze).

Pamiętaj jednak, że to że raz na jakiś czas spóźnisz się do pracy czy sprawdzisz coś w mediach społecznościowych na firmowym laptopie nie oznacza od razu, że otrzymasz zwolnienie dyscyplinarne. Jeśli jednak tego typu sytuacje zdarzają się notorycznie, wiele ryzykujesz. Dlatego postaraj się poważnie podchodzić do swoich obowiązków.

  • Utrata uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu.

Ten powód zwolnienia dyscyplinarnego dotyczy profesji, które wymagają zdobycia odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. Taki zawód wykonuje m.in. kierowca autobusu. Jeśli straci prawo jazdy, np. za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, pracodawca może wręczyć mu dyscyplinarkę.

Kiedy pracodawca musi dostarczyć zwolnienie dyscyplinarne z pracy?

Jeśli pracodawca chce się pozbyć uciążliwego pracownika w trybie dyscyplinarnym, musi zrobić to jak najszybciej od momentu, w którym podwładny popełnił przestępstwo, stracił uprawnienia lub naruszył swoje podstawowe obowiązki. Prawo daje tylko  miesiąc na podjęcie decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ponadto, pracodawca musi ją odpowiednio uargumentować – to po jego stronie leży udowodnienie winy podwładnego, zbadanie okoliczności sprawy i zebranie wszystkich dotyczących jej dowodów. Aby procedura związana z dyscyplinarką przebiegła zgodnie z prawem, konieczne jest także wręczenie pracownikowi pisemnego dokumentu wraz z uzasadnieniem.

Zwolnienie dyscyplinarne a L4 i urlop wypoczynkowy

Zgodnie z prawem pracy, niektórzy podwładni podlegają szczególnej ochronie zatrudnienia. Oznacza to, że pracodawca nie może ich zwolnić. Są to kobiety w ciąży lub pracownice przebywające na urlopie macierzyńskim, osoby w wieku przedemerytalnym (na 4 lata przed emeryturą), a także wszyscy ci, którzy są na urlopie wypoczynkowym lub przebywają na tzw. L4, czyli zwolnieniu chorobowym. W przypadku dyscyplinarki te zasady jednak nie obowiązują. Oznacza to, że pracodawca może wręczyć Ci zwolnienie dyscyplinarne w dowolnym momencie.

Zwolnienie dyscyplinarne – konsekwencje, jakie możesz ponieść

Każde naganne zachowanie ma swoje nieprzyjemne skutki. Nie inaczej jest, jeśli chodzi o zwolnienie dyscyplinarne z pracy. Pierwszą konsekwencją jest sama nagła utrata zatrudnienia. Dodatkowo, otrzymując dyscyplinarkę nie przysługują Ci dni wolne na znalezienie nowej pracy. Tracisz również prawo do odprawy oraz zasiłek dla bezrobotnych. To jednak nie wszystko. Najdotkliwsze skutek zwolnienia dyscyplinarnego to wpisanie go do świadectwa pracy. Taka informacja pozostanie w Twoich aktach już na zawsze. Oznacza to, że każdy przyszły pracodawca będzie mógł dowiedzieć się, dlaczego w przeszłości zostałeś wyrzucony z pracy. Może mieć to negatywny wpływ na Twoją karierę zawodową. Wielu pracodawców nieufnie podchodzi do pracowników, którzy otrzymali dyscyplinarkę, co przekłada się na trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Niektórzy jednak są skłonni dać takim osobom drugą szansę – najważniejsze wówczas, aby jej nie zmarnować.

Zwolnienie dyscyplinarne – odwołanie. Do kiedy można je wnieść?

Jeżeli uważasz, że pracodawca niesłusznie wręczył Ci zwolnienie dyscyplinarne z pracy, możesz się odwołać od jego decyzji. Masz na to 14 dni od chwili otrzymania dokumentu (w okres ten wliczają się soboty, niedziele i święta). Aby podważyć argumentację pracodawcy, musisz zgłosić się do sądu pracy. Gdy uzasadnienie Twojego przełożonego było niejasne i mało precyzyjne lub po prostu mijało się z prawdą, masz duże szanse na wygranie takiej sprawy,  a co za tym idzie na przywrócenie do pracy lub otrzymanie odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top