Umowa o pracę – informacje, które powinieneś znać

Udostępnij

Marzy Ci się stabilne zatrudnienie i przywileje pracownicze? Rozwiązaniem jest umowa o pracę. Jej zawarcie może być dla Ciebie bardzo korzystne, ponieważ gwarantuje Ci m.in. prawo do płatnych nadgodzin czy urlopu. Zanim jednak zdecydujesz się na podpisanie takiego dokumentu, powinieneś poznać jego najważniejsze cechy.

Umowa o pracę może przynieść pracownikom wiele korzyści, w związku z czym jest jedną z najbardziej pożądanych form zatrudnienia. Mimo to, pewne jej założenia można uznać za nieco ograniczające i mało elastyczne. W rzeczywistości to od Twoich preferencji zależy, co uznasz za plus, a co za minus takiego rozwiązania. Jeżeli pracodawca proponuje Ci podpisanie umowy o pracę, przemyśl więc wszystkie za i przeciw, a także zwróć uwagę na wszelkie kwestie formalne.

Umowa o pracę – definicja podstawowa

Umowa o pracę stanowi czynność prawną, której celem jest nawiązanie stosunku pracy. Polega ona na złożeniu zgodnego oświadczenia woli przez pracodawcę i pracownika.  Innymi słowy, na mocy umowy o pracę zarówno Ty, jak i Twój przełożony zgadzacie się na wykonywanie ściśle określonych obowiązków.

Jak to wygląda w praktyce? Zawarcie stosunku pracy zobowiązuje pracodawcę do regularnego wypłacania Ci wynagrodzenia. Z kolei po Twojej stronie leży wykonywanie konkretnych obowiązków na rzecz danej firmy. Co ważne, musisz je wypełniać pod kierownictwem przełożonego w określonym przez niego miejscu i czasie.

Umowa o pracę – rodzaje

Istnieje kilka rodzajów umowy o pracę, a wszystkie z nich regulowane są przez przepisy kodeksu pracy. Podejmując zatrudnienie możesz podpisać taki dokument, jak:

 • umowa o pracę na okres próbny – zawiera się ją w celu sprawdzenia kompetencji i kwalifikacji pracownika. Czas jej trwania to maksymalnie 3 miesiące. Co do zasady, można ją podpisać z tym samym podwładnym tylko raz;
 • umowa o pracę na czas określony – dokument wyznacza okres, w którym obowiązuje stosunek pracy. Taka terminowa umowa nie może trwać dłużej niż 33 miesiące i być zawierana więcej niż 3 razy z tym samym pracownikiem. Jednym z jej rodzajów jest umowa o pracę na zastępstwo;
 • umowa o pracę na czas nieokreślony –  polega na zawarciu stosunku pracy bez wyznaczenia końcowego terminu jego trwania.

Umowa o pracę – wzór dokumentu

Jeśli chodzi o dokument, jakim jest umowa o pracę, kodeks pracy wymaga sporządzenia go w formie pisemnej. Choć czasami istnieją odstępstwa od tej normy, najlepiej stosować się do powyższych zasad. Dzięki temu zarówno Ty, jak i Twój pracodawca unikniecie niepotrzebnych nieporozumień czy sporów.

Jak wygląda wzór umowy o pracę? Zasadniczo jeden, określony formularz dokumentu nie istnieje. Mimo to, musi on zawierać wszystkie niezbędne elementy wymagane przez prawo. Dlatego też zwróć uwagę na to, czy w umowie o pracę znajdują się informacje dotyczące:

 • stron umowy (dane Twoje oraz pracodawcy),
 • konkretnego rodzaju umowy o pracę,
 • daty podpisania dokumentu,
 • terminu rozpoczęcia wykonywania przez Ciebie obowiązków służbowych,
 • charakteru wykonywanej przez Ciebie pracy,
 • miejsca, w którym będziesz świadczyć pracę,
 • ustalonego wymiaru czasu pracy (pełnego lub niepełnego),
 • wysokości wynagrodzenia (łącznie z określeniem poszczególnych składników pensji).

Każda umowa o pracę musi być także zwieńczona podpisem Twoim oraz Twojego pracodawcy, co stanowi wyraz obopólnej woli zawarcia stosunku pracy.

Umowa o pracę – zalety podpisania dokumentu

Zawarcie umowy o pracę wiążę się z przyznaniem Ci wielu przywilejów pracowniczych. Jeśli wykonujesz obowiązki służbowe na mocy tej formy zatrudnienia, przysługują Ci takie uprawnienia, jak:

 • urlop wypoczynkowy,  a więc prawo do dni wolnych, za które otrzymasz zapłatę. W przypadku dokumentu, jakim jest umowa o pracę urlop może trwać 20 lub 26 dni w ciągu roku (jego wymiar uzależniony jest od Twojego stażu pracy);
 • płatne nadgodziny;
 • prawo do przerwy w pracy, czyli 15 minut wolnego w ciągu 8–godzinnego dnia pracy, o ile wykonujesz swoje obowiązki przez przynajmniej 6 godzin. Na dodatkową przerwę mogą liczyć kobiety karmiące piersią – jeśli pracują minimum 6 godzin, w przypadku jednego dziecka otrzymują dwie 30 minutowe przerwy, natomiast jeśli karmią więcej niż jedno dziecko – dwie 45 minutowe;
 • naliczanie stażu pracy;
 • zasiłek chorobowy wypłacany w momencie Twojej niezdolności do pracy związanej ze złym stanem zdrowia;
 • płatny urlop macierzyński i rodzicielski;
 • odprawa wypłacana w przypadku zwolnienia z pracy z winy pracodawcy;
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop zdrowotny w przypadku rozwiązania umowy o pracę;
 • brak możliwości zwolnienia z pracy (dotyczy to osób objętych szczególną ochroną, a więc kobiet w ciąży i pracowników w wieku przedemerytalnym);
 • płatne dni wolne na poszukiwanie nowej pracy (2 dni w przypadku rozwiązania umowy o pracę z dwutygodniowym lub miesięcznym okresem wypowiedzenia oraz 3 dni w przypadku trzymiesięcznego wypowiedzenia).

Co ważne, jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę, przysługuje Ci także gwarantowane wynagrodzenie minimalne. Zgodnie z prawem, w 2019 roku nie możesz więc zarobić mniej niż 2250 zł brutto, co daje 1633,78 zł netto (na rękę).

Jak rozwiązać umowę o pracę?

Jeżeli pracujesz na umowę o pracę warto też abyś wiedział, jakie masz możliwości jej rozwiązania. Zgodnie z prawem istnieją trzy sposoby zakończenia współpracy z pracodawcą przed upływem okresu jej trwania. Są to:

 1. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – współpraca zostaje zakończona przy obopólnej zgodzie pracodawcy i pracownika w wybranym przez nich terminie (nie obowiązuje wówczas okres wypowiedzenia).
 2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem – aby zakończyć współpracę, musisz złożyć wypowiedzenie – będzie obowiązywał Cię wówczas okres wypowiedzenia. Taka sytuacja działa także w drugą stronę – to pracodawca może zdecydować o zwolnieniu Cię z pracy.
 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Pracodawca może Ci je wręczyć w kilku konkretnych przypadkach, m.in. wtedy, gdy rażąco naruszyłeś swoje obowiązki.

Ponadto, umowa o pracę na okres próby lub czas określony  rozwiązuje się automatycznie po upływie terminu, do którego obowiązywała lub z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania ją zawarto.

Umowa o pracę – okres wypowiedzenia

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, będzie obowiązywał Cię tzw. okres wypowiedzenia. To rozwiązanie może być dość uciążliwe, ponieważ utrudni Ci szybką zmianę miejsca zatrudnienia. Ile czasu musisz czekać, zanim będziesz mógł ostatecznie zakończyć współpracę? Wszystko zależy od rodzaju umowy. Okres wypowiedzenia przy umowie na czas próbny może wynieść 3 dni (gdy umowa była zawarta na mniej niż 2 tygodnie), 1 tydzień (przy umowie na czas 2 tygodni) lub 2 tygodnie (jeśli okres próbny trwa 3 miesiące).

W przypadku umowy na czas nieokreślony okres wypowiedzenia jest znacznie dłuższy. Wynosi 2 tygodnie po przepracowaniu mniej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc w sytuacji zatrudnienia przez minimum 6 miesięcy oraz 3 miesiące, jeśli współpracowałeś z daną firmą przez przynajmniej 3 lata. Dokładnie w ten sam sposób kształtuje się też okres wypowiedzenia przy umowie o pracę na czas określony.

Czy warto podpisać umowę o pracę?

Umowa o pracę bez wątpienia ma wiele zalet. Mimo to, nie brakuje jej też wad – należą do nich m.in. stosunkowo długi okres wypowiedzenia czy konieczność wykonywania obowiązków w konkretnym miejscu i czasie. Ta forma zatrudnienia jest jednak jedną z najbardziej pożądanych przez pracowników. Dzięki niej zyskasz poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa.

Jeśli więc szukasz nowego zajęcia i chcesz pracować na podstawie umowy o pracę, sprawdź najnowsze oferty w aplikacji Kiwi Jobs. Wielu pracodawców nie tylko proponuje tę formę zatrudnienia, ale także jest otwartych na elastyczny czas pracy czy pracę w niepełnym wymiarze godzin. Wystarczy więc, że wypełnisz nowoczesne CV w Kiwi Jobs, czyli odpowiesz na kilka najważniejszych z punktu widzenia pracodawcy pytań. W przeciwieństwie do tworzenia tradycyjnego życiorysu zawodowego, zajmie Ci to dosłownie kilka chwil, a potem od razu możesz przejść do aplikowania! Wybierz ogłoszenie z interesującej Cię branży, np. z gastronomii czy sprzedaży, zapoznaj się z oferowanymi zarobkami i wyślij swoje zgłoszenie tam, gdzie Ci się podoba!  

8 Comments

 1. […] widzisz, nie ma tu zależności pracodawca-pracownik, ponieważ te terminy zarezerwowane są dla umowy o pracę. Dla ułatwienia, w tym artykule będziemy jednak stosować je […]

  Odpowiedz
 2. […] Zarobki doradcy klienta mogą być bardzo zróżnicowane. Wiele zależy od profilu działalności danej firmy, a także jej lokalizacji. W przypadku osób pracujących w sklepie, które dopiero rozpoczynają karierę na tym stanowisku pensja wynosi średnio 2000 zł netto. Mimo to, pracodawcy często oferują benefity pozapłacowe,  a także możliwość rozwoju. Wraz ze zdobywaniem doświadczenia wysokość wynagrodzenia oczywiście stopniowo rośnie. Oprócz tego, możesz też liczyć na dodatkowe udogodnienia, takie jak elastyczne godziny pracy czy dogodną formę umowy, np. umowę o pracę. […]

  Odpowiedz
 3. […] jesteś zatrudniona na podstawie umowy o pracę, przez cały okres ciąży i urlopu macierzyńskiego przysługuje Ci ochrona przed zwolnieniem. Od […]

  Odpowiedz
 4. […] pracy. Pojęcie to dotyczy Cię więc wyłącznie wtedy, gdy jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jeśli podpisałeś umowę zlecenie – nie jesteś objęty przywilejami pracowniczymi. Nie […]

  Odpowiedz
 5. […] po wypadku w drodze do pracy przysługują osobom, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umowę zlecenie. W tym drugim przypadku, muszą one być jednak objęte dobrowolnym […]

  Odpowiedz
 6. […] wysokości. Musisz przy tym pamiętać, że bez względu na to, czy pracujesz na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia, w ich treści zapisane są Twoje zarobki brutto. W znaczący sposób różnią […]

  Odpowiedz
 7. […] chorobowego. Taka sytuacja dotyczy przede wszystkim pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – opłacanie należnej składki jest wówczas obowiązkowe. W przypadku umowy zlecenia, kwestia ta […]

  Odpowiedz
 8. […] W obu sytuacjach wynagrodzenie za czas przestoju nie może być niższe niż wyznaczona przez przepisy kwota płacy minimalnej (2600 zł brutto). Musisz mieć jednak świadomość, że pensję otrzymasz tylko wtedy, gdy zawarłeś umowę o pracę. […]

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top