wypadek przy pracy odszkodowanie

Wypadek przy pracy – co musisz wiedzieć?

Udostępnij

Jeżeli pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu w trakcie wykonywania powierzonych mu przez pracodawcę zadań, może ubiegać się o otrzymanie odszkodowania za wypadek przy pracy. 

Co kwalifikuje się jako wypadek podczas pracy?

   Wypadek podczas pracy kojarzy się głównie z zawodami o podwyższonym stopniu ryzyka, ale w rzeczywistości może dojść do niego podczas wykonywania dosłownie każdego zawodu. Polskie prawo definiuje wypadek przy pracy jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

   Przyczyna zewnętrzna to określenie, które oznacza, że do wypadku doprowadził czynnik, znajdujący się poza ciałem poszkodowanego. Oznacza to, że urazy powstałe na skutek osobistych problemów zdrowotnych (zawał serca, padaczka) nie kwalifikują się do ubiegania się o odszkodowanie za wypadek podczas pracy.

 

   Na tym etapie warto wspomnieć, że rodzaj umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem ma w tej kwestii bardzo duże znaczenie. By móc mieć jakiekolwiek roszczenia w kwestii odszkodowania za wypadek przy pracy należy być oficjalnie zatrudnionym. Osoby zatrudnione na czarno nie mają oczywiście żadnych podstaw do tego, by ubiegać się o jakiekolwiek odszkodowanie. Podobnie niestety wygląda sytuacja dla osób zatrudnionych na umowie o dzieło, gdyż ten typ umowy nie podlega żadnemu ubezpieczeniu społecznemu. Oznacza to po prostu, że ZUS nie wypłaci poszkodowanemu pracownikowi ani złotówki. Odszkodowanie za wypadek możliwe jest jedynie dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie bądź umowę o pracę.

 

Co należy zrobić, aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy?

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić na drodze do ubiegania się o odszkodowanie, jest zgłoszenie wypadku do pracodawcy. Na podstawie takiego zgłoszenia pracodawca ma 14 dni na sporządzenie protokołu powypadkowego.

 

Czym jest protokół powypadkowy?

 

   Jest to dokument, który opisuje przyczyny, jak i okoliczności zdarzenia, oraz opis zdarzenia przedstawiony przez osobę poszkodowaną i ewentualnych świadków zdarzenia. Protokół taki zostaje utworzony w trzech kopiach: do ZUS-u, dla Poszkodowanego i dla Pracodawcy. Protokołu takiego nie trzeba — a nawet nie należy — podpisywać od razu. Bardzo ważne jest, by z takim dokumentem zapoznać się na spokojnie i uważnie. Upewnij się, że wszystkie fragmenty protokołu są dla Ciebie zrozumiałe i że zgadzasz się z tym, w jaki sposób protokół opisuje zdarzenie, w wyniku którego doznałeś uszczerbku na zdrowiu.

 

   Wypadek przy pracy może zdarzyć się dosłownie każdemu, choć zwykle jest tak, że nie myślimy o tym, że może on przydarzyć się nam. Warto zadbać o to, by mieć zawartą z pracodawcą umowę, która upoważni nas do otrzymania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli dojdzie do wypadku przy pracy. Jeżeli jakiekolwiek okoliczności prowadzące do wypadku bądź informacje zawarte w protokole są dla Ciebie niejasne, pamiętaj, że warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów zajmujących się walką o godne odszkodowania dla osób poszkodowanych w wyniku wypadków. Warto zdecydować się na pomoc firmy, która pobiera jedynie prowizję od wygranych spraw sądowych. Oznacza to, że nie naraża na żadne koszty osób, którym nie uda się takiego odszkodowania uzyskać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top